Rättigheter för sverigefinnar

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att sverigefinnarna har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter i kommunen.

Som sverigefinsk kommuninvånare har du till exempel rätt att

  • använda finska i dina kontakter med kommunen
  • bli tillfrågad om du vill ha finskspråkig förskoleverksamhet
  • få information om möjligheterna till finskspråkig äldreomsorg.

Kommunen har också regelbundna samråd med representanter för den sverigefinska minoriteten. Representanterna i samrådet är Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, Finska församlingsgruppen inom Svenska kyrkan och föreningen Finska studenter i Uppsala.
Läs om kommunens arbete med sverigefinnars rättigheter på finska
Tietoja suomeksi
Läs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagen,se

Service på finska

Nina Klinge-Nygård är Uppsala kommuns finsktalande samordnare. Hon kan svara på dina frågor om kommunens verksamhet och hjälpa dig på finska.
Du kan boka tid eller komma till kommuninformation på Stationsgatan 12.

Finskspråkig förskola

Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.
Läs om finskspråkig förskola på finska.
Tietoja suomenkielisestä esikoulusta

Finskspråkig äldreomsorg

Du som beviljats äldreomsorg har rätt att få den helt eller delvis på finska om du begär det.
Läs om finsk äldreomsorg på finska.
Tietoja suomenkielisestä vanhustenhuollosta  

Kontakta finsktalande samordnare

Telefon: 018-727 18 32
Besöksadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12