Stöd till socialt utsatta EES-medborgare

Uppsala kommun erbjuder olika tillfälliga insatser för socialt utsatta EES-medborgare, eller EU-migranter som dessa personer även ofta kallas i olika sammanhang. Insatserna är ett samarbete mellan kommunen och ideella organisationer. EU-migranternas situation diskuteras och hanteras samtidigt på nationell och internationell nivå när det gäller insatser på längre sikt. 

Härbärge och dagcenter

Uppsala kommun driver dagcentret Crossroads för utsatta EES-medborgare i samarbete med Uppsala Stadsmission. Dagcentret är en mötesplats som erbjuder hjälp med basbehov som dusch, tvätt, kläder, frukost och andra praktiska saker. Verksamheten har som mål att motverka socialt utanförskap och hjälpa till i kontakten med svenska myndigheter, arbetsförmedling och sjukvård.

Den 15 oktober öppnades kommunens natthärbärge för socialt utsatta EES-medborgare. Härbärget, som hölls öppet även under förra vintern, drivs i samarbete med Livets Ord och har 40 sängplatser. Härbärgets platser förmedlas via Crossroads.

Om du vill hjälpa till

Du kan hänvisa socialt utsatta EES-medborgare till Uppsala stadsmission och dagcentret Crossroads om de exempelvis behöver en härbärgesplats eller annat stöd. Om vill engagera dig eller bidra med något är du välkommen att höra av dig till antingen Uppsala stadsmission eller till Livets ords sociala verksamhet.

Kontakta socialtjänsten om du tror att ett barn far illa

Är du orolig för att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan till kommunens socialtjänst. Både dagcenter och härbärge rådgör med socialtjänsten vid oro för barnen.

Kontakta socialförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt). Under juni, juli och augusti stänger växeln 16.00 på fredagar.
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala