Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Anmälan vän och vänfamilj

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kontaktuppgifter
Till exempel, vilka ni är i familjen, vad du arbetar med, vilka fritidsintressen du har, om du kan andra språk än svenska.
Övrigt som kan vara bra för oss att känna till

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan om vänfamilj. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi delar uppgifterna med projektets samarbetspartner Svenska kyrkan i Uppsala.

Vi raderar uppgifterna efter att projektet har avslutats.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.