Bli vänfamilj

Många flyktingar har kommit till Uppsala och flera av dem önskar kontakt med Uppsalabor för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället.

Som vänfamilj får du kontakt med en nyanländ person eller familj som har fått uppehållstillstånd. Kontakten sker på fritiden och ni kommer själva överens om när och hur ni träffas. 

Just nu söker vi främst personer och familjer som vill träffa en ensamstående person. Det beror på att många flyktingar som har kommit till Uppsala är ensamstående män

Vem som kan bli vänfamilj

För att kunna bli vänfamilj måste du ha fyllt 18 år. Du anmäler dig ensam, som par eller familj. Vi försöker sammanföra dig eller er med någon eller några med liknande familjesituation och intressen. Du behöver inte vara född i Sverige.

Vad det innebär att vara vänfamilj

Du avgör själv hur mycket tid du vill lägga ner och vad ni ska göra när ni ses. Det handlar om att lära känna varandra och att ha en öppen kontakt där båda är delaktiga. Förslag på aktiviteter kan vara att fika eller titta på olika platser i Uppsala. Du får ingen ekonomisk ersättning.

Det ordnas en mängd aktiviteter för vänfamiljerna, till exempel kafékvällar och friluftsaktiviteter. Alla som har blivit matchade får vara med om de vill.

Projektet Vänfamilj är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Svenska kyrkan. 

Anmäl dig som vänfamilj

Anmäl dig som vänfamilj genom att fylla i ett fomulär
När du har skickat din anmälan kontaktar vi dig för en första träff. Efter det matchas du mot en nyanländ person eller familj och ni får varandras kontaktuppgifter. Därefter sköter ni kontakten själva.

Ta med dig utdrag ur belastningsregistret

När vi träffas ska du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister. Tänk på att du inte får öppna kuvertet du får från polisen
Hämta blankett för att begära utdrag ur belastningsregistret.

Kontakta vänfamiljssamordnaren