Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

När barnet har fyllt 16 år ska han eller hon ha möjlighet att påverka viktiga beslut. 

Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken är att föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna utan överförmyndarkontroll ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet. Det innebär att föräldrarna inte kan låna barnets pengar för egen räkning.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

Kontrollerad förvaltning används i följande fall:

  • När värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna är redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Redovisningen ska lämnas in varje år fram till barnets myndighetsdag. Läs anvisning till årsräkning för instruktioner om hur du redovisar barnets tillgångar.
  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos banken.
  • Om barnet får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Detsamma gäller för ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera pengarna ska de ansöka om det hos överförmyndarförvaltningen. Kontospärren gäller tills barnet fyllt 18 år och kan inte hävas av överförmyndarnämnden.
  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen. Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarnämndens tillstånd inte inhämtas.

God man till barn

I följande fall måste ett barn få en god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • Om en förälder ska låna barnets pengar.
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

En god man som tillfälligt tillvarar barnets intressen i en viss angelägenhet utses av överförmyndarnämnden.

Informationsblad: föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

Telefon:
018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax:
018-727 24 66
Besöksadress:
Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress:
Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK 5500
Box 1023
751 40 Uppsala