Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare.

Observera att du inte kan anmäla intresse för att bli god man för ensamkommande barn, då behovet av gode män för ensamkommande barn för närvarande är tillgodosett.

Starta tjänsten
 • Om du vill bli god man för en anhörig eller vän behöver du inte göra en intresseanmälan under detta avsnitt. Använd blanketten Ansökan om god man eller förvaltare. Skriv ditt namn i rutan om förslag på god man.

  Dina personuppgifter

  När du lämnar dina uppgifter i intresseformuläret godkänner du att Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun registrerar och behandlar dessa personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL).

  Dina personuppgifterna används vid rekrytering av gode män och förvaltare. Uppgifterna används också när vi skickar information till dig som vill bli god man eller förvaltare i Uppsala kommun.

  Dina uppgifter kan också användas som underlag till framställning av statistik. Uppgifterna är offentliga handlingar, det innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Enligt §§ 26 och 28 i PUL har du rätt att på skriftlig begäran få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

  Personuppgiftsansvarig 

  Överförmyndarnämnden i Uppsala län, 753 75 Uppsala. Telefon 018-727 24 60.

 • Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

  Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00, onsdag 14.30–16.30
  Fax: 018-727 24 66
  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
  Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala