Bli god man eller förvaltare

 1. I korthet


  Behovet av gode män och förvaltare är stort. Behovet är särskilt stort för personer med psykiska funktionshinder, yngre personer och personer med missbruksproblematik. 

  Läs om vad det innebär att vara god man eller förvaltare

  Överförmyndarförvaltningen gör alltid en lämplighetsprövning av nya gode män och förvaltare. Till exempel får du inte ha några betalningsanmärkningar eller finnas med i polisens belastningsregister.

  Om du är intresserad av att bli god man ska du göra en intresseanmälan.

  Fäll ihop
 2. Anmäl ditt intresse


  Anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare

  Observera att du inte kan anmäla intresse för att bli god man för ensamkommande barn, då behovet av gode män för ensamkommande barn för närvarande är tillgodosett.

  Fäll ihop
 3. Informationsträffar


  Om överförmyndarförvaltningen bedömer att du är lämplig som god man eller förvaltare blir du inbjuden till en informationsträff. På informationsträffen får du veta mer om vad uppdraget innebär och har möjlighet att ställa frågor. Det är en tjänsteperson från överförmyndarförvaltningen och en person från Föreningen för gode män och förvaltare som håller i träffarna.

  Du får en inbjudan till en träff när du har gjort en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

  Vårens informationsträffar

  Tid Plats
  Måndag 24 februari, 16:30-18:00 Stationsgatan 12, Fjällnora Plan 4
  Måndag 23 mars, 16:30-18:00 Stationsgatan 12, Fjällnora Plan 4
  Måndag 27 april, 16:30-18:00  Stationsgatan 12, Fjällnora Plan 4
  Måndag 18 maj, 16:30-18:00 Stationsgatan 12, Fjällnora Plan 4
  Tisdag 15 juni, 16:30-18:00 Stationsgatan 12, Fjällnora Plan 4
  Fäll ihop
 4. Din lämplighet prövas


  När du har gjort en intresseanmälan gör överförmyndarförvaltningen alltid en lämplighetsprövning av dig som vill bli god man eller förvaltare. 

  I lämplighetsprövningen ingår en kontroll av att du inte har betalningsanmärkningar eller förekommer i polisens belastningsregister. Du får inte ha sådana anmärkningar för att kunna bli god man eller förvaltare.

  Fäll ihop
 5. Utbildning och kunskapsprov


  Innan du kan bli god man eller förvaltare måste du gå en webbutbildning. Du kan komplettera webbutbildningen med en utbildning som Föreningen för gode män och förvaltare håller. Båda är kostnadsfria och baseras på boken "God man och förvaltare – en handbok". Webbutbildningen avslutas med ett slutprov, där du ska visa att du förstått innebörden av uppdraget och de regler som finns. När du klarat slutprovet ska du visa upp detta för överförmyndarnämnden.

  Läs om föreningens utbildning

  Om du ska bli god man till en anhörig eller vän finns inte samma krav på utbildning, men självklart är du välkommen att gå en ändå. Däremot måste du göra ett kunskapsprov, som visar att du förstått ditt uppdrag.

  Fäll ihop
 6. Fortbilda dig


  När du blivit god man eller förvaltare har du möjlighet att fortbilda dig.

  Under året bjuds du in till informationsträffar för aktiva gode män, till exempel hålls en träff inför årsredovisningen där du har möjlighet att ställa frågor och få hjälp. 

  Fortbildningen sker i nära samarbete med andra kontor inom kommunen och med god mans- och förvaltarföreningen GMF.

  GMF erbjuder även egna utbildningar och kan hjälpa dig i ditt arbete bland annat genom mentorskap.
  Läs om God mans- och förvaltarföreningen i Uppsala

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

  Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax: 018-727 24 66
  Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
  Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop