Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Här hittar du information om ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn.

 2. Uppdraget

  Du som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter.

  Som god man för flyktingbarn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

  Om eller när barnet får uppehållstillstånd anmäler socialnämnden behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När barnet fått en förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man. 

  Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år.

 3. Ditt och andras ansvar

  Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att du känner till vad som är ditt ansvar och vilket ansvar som faller på barnets boende. Det är också viktigt att du känner till hur ansvaret fördelar sig mellan de myndigheter som barnet kommer i kontakt med.

  Läs om roller och ansvar för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar (PDF, 165 KB)

  Läs om boendets och gode mannens ansvar och roller (PDF, 459 KB)

  Checklistor, riktlinjer och handböcker på SKL:s webbplats

 4. Larma om barnet försvinner

  Om barnet du är god man för skulle försvinna ska du ringa det nationella larmnumret 116 000. 

  Läs om larmnumret för försvunna barn på SOSalarm.se

  För ensamkommande barn som försvinner finns en samverkansplan och förslag till rutiner.

  Läs samverkansplan och förslag till rutiner för försvunna ensamkommande barn i Uppsala Län

 5. Bokning av tolk

  I kontakt med myndigheter behöver du oftast inte ansvara för att boka tolk, det är myndighetens ansvar. Om det i övriga fall är nödvändigt med tolk är det ditt ansvar att boka tolken.

  Observera att du endast får beställa tolk. Översättning av dokument får inte beställas med överförmyndarförvaltningen som referens. Görs detta kommer du att få betala kostnaden.

  Ramavtal för tolkföretag

  Ramavtal för tolkföretag

  Enligt ramavtalet ska du vända dig till tolkföretag i följande rangordning:

  1. Digital interpretations Scandinavia AB: 010 - 199 45 00
   Kundnummer: 5245
  2. Semantix Tolkjouren AB: 0770 - 457400
   Kundnummer: 12405

  Rangordningen innebär att du alltid måste ringa till Digital interpretations först. Om de inte kan erbjuda tolk får du ringa tolkfirma nummer två. Överförmyndarnämnden ersätter bara tolk som följer upphandlingen. Om Digital interpretations inte kan erbjuda dig tolk måste du meddela det till overformyndarnamnden@uppsala.se. Detta för att vi ska vara säkra på att vi enbart attesterar fakturor som följer upphandlingen.

  Så bokar du tolk

  1. Ta kontakt med tolkföretaget enligt ovanstående rangordning.
  2. Uppge att du är god man och att du står under tillsyn av överförmyndarförvaltningen i Uppsala och att fakturan ska skickas till Uppsala kommun, Ansvar 33, Box 1023, 751 40 Uppsala.
  3. Uppge ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  4. Uppge huvudmannens namn och födelsenummer.
  5. Uppge överförmyndarförvaltningens aktnummer som står på ditt registerutdrag.
  6. Uppge vilket språk du behöver tolkning av. 
  7. Uppge om det ska vara plats- eller telefontolkning.
  8. Vid platstolkning uppge adressen för tolkningen, tänk på att tolkföretaget i regel vill ha fullständig adress med postnummer.
  9. Om det är något du inte är nöjd med vid tolkningen är det bra om du berättar det för tolkföretaget. På så sätt får de möjlighet att förbättra sig

  Du som god man är beställare och har det huvudsakliga betalningsansvaret.

  För att du inte ska behöva ligga ute med pengarna kan du låta fakturan gå direkt till överförmyndarförvaltningen. Då måste du uppge aktnumret, huvudmannens namn och födelsedatum, samt ditt namn och personnummer. Om inte dessa uppgifter finns med kommer inte överförmyndarförvaltningen att betala fakturan och den kommer då istället att skickas till dig som beställare.

  Om du väljer att betala fakturan själv får du ersättning för kostnaderna i samband med halvårsredovisningen.

 6. Arvode till god man för ensamkommande barn

  Kommunen betalar arvodet för dig som är god man för ensamkommande barn. Arvodesbeloppet är angivet i brutto. För mer information om skattesatser kan du kontakta  skatteverket

  Överförmyndarnämnden har beslutat om nya arvodesriktlinjer.

  • Efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd är arvodet 952kronor per månad. Kostnadsersättningen är 79 kronor per månad. Reseersättningen är 1,85 kronor per kilometer. Restidsersättningen utgår ej.
  • Under asylprocessen är arvodet 1 428 kronor per månad.

  Som god man för ensamkommande barn ska du lämna in en redogörelse halvårsvis. Då begär du också arvode för perioden. Anmäl vilket konto du vill att utbetalningarna ska sättas in på till Nordeas kontoregister .

  Lämna redogörelse och begäran om arvode

 7. Inlämning och utbetalning

  Period: Januari–juni 2021

  Senaste inlämning. 1 september 2021

  Period: Juli-december 2021

  Senaste inlämning: 1 mars 2022

  Granskning sker i takt med att redogörelserna kommer in. Utbetalning sker normalt den 27:e i månaden.

 8. Mer information och kontakt

  Om du vill veta mer om uppdraget som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndarförvaltningen. 

  Läs om god man för ensamkommande barn på migrationsverket.se

  Ska du besöka migrationsverket måste du först boka ditt möte på deras webbplats.  

  Detta gäller särskilt för migrationsverkets mottagningsreception i Hallonbergen där många möten äger rum.

  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

  Telefon:
  018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax:
  018-727 24 66
  Besöksadress:
  Fyrisborgsgatan 1
  Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress:
  Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Fakturaadress

  Uppsala kommun
  UPK 5500
  Box 1023
  751 40 Uppsala

Nyheter om god man och förvaltare