Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Lättare att göra rätt

  Varje år ska du som är god man eller förvaltare lämna in en redovisning – en så kallad årsräkning. Den ska lämnas in senast sista februari.

  Årsräkningen visar hur du har skött huvudmannens ekonomi det senaste året. Om du slutar som god man lämnar du in en slutredovisning. Till din redovisning ska du bifoga en redogörelse.

  I filmen, Lättare att göra rätt, får du tips som kan underlätta för dig.

  Lämna årsräkning

  Du kan lämna in årsräkning på två olika sätt:

  • Genom vår vår e-tjänst med BankID.
  • Genom att fylla i vår årsräkningsblankett och skicka in med post.

  Du får själv ladda ner och skriva ut de blanketter som du behöver.

  Här är e-tjänster och blanketter

 2. Ditt arvode

  Arvode för uppdraget och ersättning för utgifter

  Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Du har också rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.

  Ett normalarvode är ungefär 20 procent av gällande prisbasbelopp per år. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. Det betyder att normalarvodet är 11 460 kronor före skatt per uppdrag.

  Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som utsetts till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från sin rätt.

  Arvodet bestäms årsvis när nämnden har granskat årsräkningen.

  Anmäl vilket konto du vill att arvodesutbetalningen ska sättas in på till Nordeas kontoregister.

  När du anmäler ditt konto ska du även ange dina uppgifter och Uppsala kommuns arbetsgivarnummer som är 648200.

  Arvodet betalas normalt av huvudmannen

  Huvudmannen betalar ditt arvode om

  • dina tillgångar överstiger två prisbasbelopp, alltså 114 600 kronor år 2024.
  • din inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp, alltså 151 845 kronor år 2024.

  I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

  Läs riktlinjerna för överförmyndarnämndens arvodesbeslut 

  Skatt och arbetsgivaravgifter

  Om huvudmannen ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du ska också lämna in en förenklad deklaration för varje huvudman du får arvode från.

  Läs om skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets webbplats

  Om huvudmannen har små marginaler

  Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för dig att få ut arvodet. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning, lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad ekonomin tillåter.

  För att skapa större utrymme för betalning av arvodet kan du:

  Göra en budget

  Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att göra en budget samt hjälp med skuldsanering.

  Ansöka om merkostnadsersättning

  Huvudmannen kan i vissa fall få merkostnadsersättning för de extra levnadsomkostnaderna som arvodet till god man medför. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning.

  Begära att kronofogden förbehåller arvodet

  Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

 3. Uppdraget upphör

  Om din huvudman dör upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tingsrätten kan också upphäva godmanskapet eller förvaltarskapet. 

  Vid dödsfall

  Inom en månad efter dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Om du måste betala räkningar eller göra uttag från den avlidnes konto måste du ha en fullmakt från dödsboet.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden. När den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till en av dödsbodelägarna.

  Skulle det finnas kritik mot redovisningshandlingarna kan dödsboet inom tre år väcka talan mot dig.

  Om huvudmannen saknar anhöriga

  Om huvudmannen saknar anhöriga eller arvingar tar socialtjänsten hand om dödsboet. De ordnar begravning och bouppteckning. Kontakta din kontaktperson så snart som möjligt efter att dödsfallet inträffat.

  Kontaktperson i din kommun

  Uppsala 
  Karin Wälivaara Ramstedt 
  Telefon: 076-772 18 91 

  Tierp 
  Monica Mattsson 
  Telefon: 0293-21 81 61 måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00. 

  Älvkarleby
  Stina Möller och Annette Carlsson
  Telefon: 026-83210

  Heby 
  Ann-Louice Olofsson
  Telefon: 0224-361 01

  Östhammar 
  Annelie Kraft
  Telefon: 0173-862 15

  Malin Severin
  Telefon: 0173-86228

  Knivsta 
  Kontaktcenter Knivsta
  Telefon: 018-34 70 00

  Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphävs av tingsrätten

  Inom en månad efter att godmanskapet eller förvaltarskapet har blivit upphävt ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden och när den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till huvudmannen. 

  Skulle det finnas kritik mot handlingarna kan huvudmannen inom tre år väcka talan mot dig.

  Om du själv vill avsluta ett uppdrag som god man eller förvaltare

  Vill du av någon anledning avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarförvaltningen.

 4. Kontakt

  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

  Telefon:
  018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax:
  018-727 24 66
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2. Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Överförmyndarförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Fakturaadress

  Uppsala kommun
  UPK 5500
  Box 1023
  751 40 Uppsala