Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Ansök om uttag

Ansökan för uttag från bankkonto som överförmyndarförvaltningen kontrollerar. 

Finns två förmyndare ska båda skriva under ansökan. Om ni använder e-tjänsten nedan behöver båda skicka in var sin ansökan då den ska signeras med e-legitimation. Huvudmannens samtycke krävs om denne fyllt 16 år och enligt läkarintyg förstår vad saken gäller.

Du kan ansöka via blankett eller formulär. 

Ansökan om UTTAG (PDF, 256 KB)

Ansökan om UTTAG - för föräldrar (PDF, 209 KB)

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Läs om e-legitimation.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Uppgifter om önskat uttag
(kontohavaren)
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Som förälder har du en skyldighet att tillgodose ditt barns grundläggande behov, vilket innebär bostad, kläder, mat och liknande. Du måste därför motivera varför detta inköp eller utgift ska bekostas av barnet. Detta gäller fram tills att barnet fyller 18 år.
Bifoga bilagor

Till exempel skatteinbetalning, bokningsbekräftelse, offert, ordersedel med mera

God man, förvaltare eller förmyndare
Max 500 tecken

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Överförmyndarnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökan om uttag. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Ansökningshandlingar och korrespondens gallras tre år efter att relevanta handlingar lämnats till behörig mottagare. Beslut i frågor om samtycke bevaras och hanteras enligt arkivlagen.

Ansökan och korrespondens lämnas inte ut till andra om inte sekretessbrytande bestämmelser finns. Beslut skickas till ställföreträdaren och vid behov även huvudmannen.

I vissa ansökningsärenden kan beslut delges även andra aktörer:

  • Beslut om samtycke till egendomens fördelning i bodelning eller arvskifte – delges till bouppgivare, jurist- och advokatbyrå.
  • Beslut om åtgärder avseende fast egendom – delges till mäklare.
  • Beslut om omplaceringar – delges till bank eller annat kreditmarknadsbolag.
  • Beslut om uttag från överförmyndarspärrat konto – delges normalt av ställföreträdaren även till huvudmannens bank.
  • Beslut om samtycke för huvudmannens räkning att uppta lån eller annan skuldförbindelse – delges även den person som skuldförbindelsen avser.
  • Beslut om samtycke till att driva näringsverksamhet – kan av ställföreträdaren behöva delges exempelvis Skatteverket eller Bolagsverket.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta överförmyndarförvaltningen

Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

Telefon:
018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax:
018-727 24 66
Besöksadress:
Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress:
Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK 5500
Box 1023
751 40 Uppsala