Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Ansök om placering av värdepapper

Du behöver godkännande av överförmyndarnämnden när du ska köpa aktier eller värdepapper som till exempel specialfonder och nationella fonder för din huvudmans räkning.

Läs information från överförmyndarförvaltningen kring ansökan (PDF, 576 KB)

Du kan ansöka via blankett eller formulär. 

Ansökan om placering av värdepapper (PDF, 372 KB)

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Läs om e-legitimation.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Huvudman

Den som god man, förvaltare eller förmyndare representerar.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
God man, förvaltare eller förmyndare
Placering
Ange vilket bankkonto pengar ska dras från
Ange totalbeloppet
Bifoga bilagor

Bifoga bilagor i denna ansökan eller skicka in via posten.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Överförmyndarnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökan om placering av värdepapper. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.   

Ansökningshandlingar och korrespondens gallras tre år efter att relevanta handlingar lämnats till behörig mottagare. Beslut i frågor om samtycke bevaras och hanteras enligt arkivlagen.

Ansökan och korrespondens lämnas inte ut till andra om inte sekretessbrytande bestämmelser finns. Beslut skickas till ställföreträdaren och vid behov även huvudmannen.

I vissa ansökningsärenden kan beslut delges även andra aktörer:

  • Beslut om samtycke till egendomens fördelning i bodelning eller arvskifte – delges till bouppgivare, jurist- och advokatbyrå.
  • Beslut om åtgärder avseende fast egendom – delges till mäklare.
  • Beslut om omplaceringar – delges till bank eller annat kreditmarknadsbolag.
  • Beslut om uttag från överförmyndarspärrat konto – delges normalt av ställföreträdaren även till huvudmannens bank.
  • Beslut om samtycke för huvudmannens räkning att uppta lån eller annan skuldförbindelse – delges även den person som skuldförbindelsen avser.
  • Beslut om samtycke till att driva näringsverksamhet – kan av ställföreträdaren behöva delges exempelvis Skatteverket eller Bolagsverket.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta överförmyndarförvaltningen

Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

Telefon:
018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax:
018-727 24 66
Besöksadress:
Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress:
Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK 5500
Box 1023
751 40 Uppsala