Ansök om lån eller ingå skuldförbindelse

Ansök om samtycke till att för huvudmans räkning uppta eller ingå skuldförbindelse.

Du kan ansöka via blankett eller formulär. 

Ansökan om lån eller ingå skuldförbindelse (PDF, 439 KB)

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Läs om e-legitimation.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Huvudman

Den som god man, förvaltare eller förmyndare representerar.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
God man, förvaltare eller förmyndare
Uppgifter om lån eller skuldförbindelse
Ange vilka villkor som ska gälla
Om barn är låntagare – ange om barnet eller förmyndarna skall stå för betalning av amorteringar och räntor.
Bifoga bilaga eller skicka via post.
Du kan överföra en fil som är upp till 10 MB.

Överförmyndarnämnden är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00, onsdag 14.30–16.30
Fax: 018-727 24 66
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala