Ansök om lån eller ingå skuldförbindelse

Ansök om samtycke till att för huvudmans räkning uppta eller ingå skuldförbindelse.

Du kan ansöka via blankett eller formulär. 

Ansökan om lån eller ingå skuldförbindelse (PDF, 360 KB)

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Läs om e-legitimation.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Huvudman

Den som god man, förvaltare eller förmyndare representerar.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
God man, förvaltare eller förmyndare
Uppgifter om lån eller skuldförbindelse
Ange vilka villkor som ska gälla
Om barn är låntagare – ange om barnet eller förmyndarna skall stå för betalning av amorteringar och räntor.
Bifoga bilaga eller skicka via post.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Överförmyndarnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökan om lån eller skuldförbindelse. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Ansökningshandlingar och korrespondens gallras tre år efter att relevanta handlingar lämnats till behörig mottagare. Beslut i frågor om samtycke bevaras och hanteras enligt arkivlagen.

Ansökan och korrespondens lämnas inte ut till andra om inte sekretessbrytande bestämmelser finns. Beslut skickas till ställföreträdaren och vid behov även huvudmannen.

I vissa ansökningsärenden kan beslut delges även andra aktörer:

  • Beslut om samtycke till egendomens fördelning i bodelning eller arvskifte – delges till bouppgivare, jurist- och advokatbyrå.
  • Beslut om åtgärder avseende fast egendom – delges till mäklare.
  • Beslut om omplaceringar – delges till bank eller annat kreditmarknadsbolag.
  • Beslut om uttag från överförmyndarspärrat konto – delges normalt av ställföreträdaren även till huvudmannens bank.
  • Beslut om samtycke för huvudmannens räkning att uppta lån eller annan skuldförbindelse – delges även den person som skuldförbindelsen avser.
  • Beslut om samtycke till att driva näringsverksamhet – kan av ställföreträdaren behöva delges exempelvis Skatteverket eller Bolagsverket.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax: 018-727 24 66
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala