Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Nyheter

  Överförmyndarförvaltningen publicerar regelbundet nyheter och material för dig som är god man.

  Läs nyheter från överförmyndarförvaltningen

 2. Rekommendationer med anledning av coronaviruset

  Rekommendationer med anledning av coronaviruset

  Med anledning av det rådande läget med coronaviruset önskar vi uppdatera er kring våra rekommendationer gällande besök, samtycke och uttagstillstånd. Observera att detta är våra nuvarande rekommendationer och dessa kan kommas att ändras beroende på beslut som regeringen fattar.

  Besök

  Då många av våra huvudmän befinner sig i riskgrupp bör besök, om möjligt, begränsas så långt det går. Har du symptom ska du inte träffa din huvudman. Om du och din huvudman inte kan träffa varandra är det fortfarande viktigt att du upprätthåller kontakt med din huvudman via telefon/mejl/SMS så du säkerställer att denne har det bra.

  Uttagstillstånd

  Vi får en del frågor kring hur hantering av uttagstillstånd bör ske. I nuläget finns inget system som gör det möjligt för oss att direkt skicka uttagstillstånd till bank utan detta måste ske genom er ställföreträdare. Om du befinner dig i en riskgrupp och inte bör vistas bland folk uppmanar vi dig att ta kontakt med banken för att se om det går att posta eller mejla uttagstillståndet till dem.

  Samtycke

  Vi har ett kontinuerligt flöde av människor som är i stort hjälpbehov. Dock kan det i dessa dagar vara lite klurigare att veta hur man ska göra med huvudmannens samtycke om det inte är möjligt att träffa huvudmannen. Går det att ordna så att du och huvudmannen kan prata med varandra i telefon för att komma överens vore det jättebra! I sådana fall kanske ni kan lösa samtyckesfrågan brevledes genom att skicka med ett förfrankerat kuvert med vår adress på som huvudmannen kan använda för att skicka sitt samtycke till oss. Bor huvudmannen på ett boende kanske personalen på boendet även kan vara behjälpliga med att skicka iväg blanketten till oss. I de fall det inte går att träffa huvudmannen eller lösa samtyckesfrågan via brev, kontakta oss!

  Stort tack till er som gör en stor skillnad för våra huvudmän!

 3. Lättare att göra rätt

  Varje år ska du som är god man eller förvaltare lämna in en redovisning – en så kallad årsräkning. Den visar hur du har skött huvudmannens ekonomi det senaste året. Om du slutar som god man lämnar du in en slutredovisning. Till din redovisning ska du även bifoga en redogörelse.

  I filmen ”Lättare att göra rätt” får du några tips som kan underlätta detta för dig.

  Dokumenten som nämns i filmen

  Ladda ner och spara årsräkningsblanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Annars kan autosummeringen bli fel och du riskerar att förlora det du har skrivit.

  Års- /sluträkning, ifyllbar med specifikationer (PDF, 670 KB)

  Använder du den här blanketten kommer summorna som du skriver i specifikationerna för inkomster, utgifter och skulder automatiskt flyttas över till de motsvarande fälten i årsräkningen. Summorna för tillgångarna i början och i slutet av året summeras också automatiskt. OBS! Gör inga mellanslag eller punkter i summorna du skriver in. Det kan göra att blanketten inte funkar som den ska. Du kan använda dig av punkt eller kommatecken om du ska redovisa ören (till exempel 1234.56 eller 1234,56).

  Mall för kvittens (PDF, 151 KB)

   

  Lämna din årsräkning digitalt

  En nyhet är att du kan lämna in din årsräkning genom att använda dig av vår nya e-tjänst. För att använda dig av e-tjänsten krävs att du har mobilt bank-id.

  Logga in i e-tjänsten för gode män och förvaltare.

  Du som behöver hjälp med e-tjänsten kan läsa i den tillhörande handboken.

  Handbok, e-tjänst för gode män och förvaltare (e-Wärna) (PDF, 2 MB)

  Årsräkningsblanketter

  Överförmyndarförvaltningen skickar inte ut några årsräkningsblanketter. Du får själv ladda ner och skriva ut de blanketter som du behöver. 

  Du hittar nödvändiga blanketter under rubriken Redovisningsblanketter och under rubriken Lättare att göra rätt

  Du som inte har möjlighet att skriva ut själv kan få blanketterna skickade till dig. Kontakta oss i så fall på overformyndarnamnden@uppsala.se eller ring oss på vår telefontid.

  Om du skickar in årsräkningar med vanlig post, se till att frankera brevet med rätt antal frimärken.

 4. Utbildningar och föreläsningar

  Här kan du som är god man eller förvaltare få information om föreläsningar och utbildningar.

  Om funktionsnedsättningar

  Vill du veta mer om olika funktionsnedsättningar och vad de kan innebära?
  Du som är god man kan få information om funktionsnedsättningar på Infotekets webbplats. Infoteket är en del av Region Uppsala.
  Läs mer om funktionsnedsättningar på Infoteket.

  Novemberföreläsningen 2019

  Stort tack till alla ställföreträdare som deltog på och visade intresse för novemberföreläsningarna år 2019. Vi är mycket glada att kurator Febe Sandqvist från Minnes- och geriatrikmottagningen Akademiska sjukhuset och personal från anhörigcentrum i Uppsala och demensteamet i Enköping kunde delta. De gav oss råd om hur man kan bemöta personer med demenssjukdom. För den som är intresserad av att lära sig mer om demenssjukdomar tipsar Febe om Demenscentrums webbplats och Demensförbundets webbplats .

  Se överförmyndarförvaltningens presentation från novemberföreläsningarna. (PDF, 2 MB)

  Om du har önskemål kring ämne för kommande novemberföreläsningar får du gärna höra av dig via e-post till overformyndarnamnden@uppsala.se. Skriv gärna "Ämne novemberföreläsningen" i ämnesraden så att vi lätt kan se vad det gäller.

 5. Granskning av årsräkningar

  Överförmyndarförvaltningen har påbörjat granskningen av inkomna årsräkningar för 2020.

  Vi granskar för närvarande de årsräkningar som inkommit den 16 februari i vecka 7. Hittills har 2 944 av ca 2 944 årsräkningar kommit in.

  Av dessa årsräkningar är  2 439 granskade.

  Uppgifterna uppdaterades 7 juli.

 6. Redovisning

  Anstånd

  Förändrade rutiner kring begäran om anstånd från och med 19 november 2018. Begäran om anstånd ska skickas till nämnden inom föreskriven tid.

  Begäran som skickas efter utgången av föreskriven tid kommer att avslås om det inte finns särskilda skäl, till exempel sjukdom, dödsfall i familjen eller liknande.

  Om du inte kan lämna in din redovisning i tid kontaktar du överförmyndarförvaltningen och ansöker om en förlängd inlämningstid. Din begäran måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisning har passerat. Begäran måste göras skriftlig och motiveras.

  Årsräkningar ska vara inlämnad före den 1 mars. Överförmyndarnämnden prövar om begärt anstånd ska medges eller inte. Du kan få anstånd för att du till exempel är sjuk eller har ett dödsfall inom familjen. Varje begäran prövas särskilt. Du får ett skriftligt besked om huruvida du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

  Förteckning och årsräkning

  Som god man eller förvaltare är du enligt lag skyldig att redovisa din huvudmans ekonomi. Inom två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.

  Du ska också före 1 mars varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret.

  Om uppdraget upphör ska du inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

  Löpande bokföring

  För att du ska kunna redovisa på rätt sätt till överförmyndarnämnden är det viktigt att du håller ordning på kvitton, fakturor och andra verifikationer som hör till redovisningen.

  Som god man eller förvaltare behöver du inte ha några förkunskaper i bokföring, det räcker med ordningssinne och vana att sköta en vardagsekonomi. 

  Vanliga misstag i redovisningen

  Det är vanligt att det blir fel i redovisningen av mindre summor av pengar som den gode mannen ger till huvudmannen eller i redovisningen av huvudmannens skulder. 

  Det finns flera korrekta sätt att redovisa mindre summor och skulder:

  Kontanter

  Om du ger kontanter till din huvudman redovisar du detta under dina utgifter i din redovisning. Du behöver inte i detalj berätta vad pengarna har använts till men du behöver få ett kvitto för överlämningen av pengar. Dessa kvittenser tar du sedan med i årsräkningen.

  Överföring via konto

  Du kan också föra över pengar till din huvudmans konto. Då redovisar du detta som utgifter i din redovisning. För du över pengar via konto, måste du även redovisa din huvudmans konto vid årets början och årets slut. Detta gör du under övriga tillgångar i din årsredovisning.

  Bankkonton privata medel

  Du ska redovisa för alla tillgångar som din huvudman har. Det innebär även konton för privata medel som din huvudman kan ha hos till exempel Ica eller Medmera. Dessa konton redovisar du som bankkonton eller som övriga tillgångar. Du använder saldobesked eller årsbesked som du får från dessa konton i din redovisning.

  Skulder

  Du ska också redovisa de skulder som din huvudman har. Detta är viktigt för att överförmyndarförvaltningen ska kunna få en klar bild över din huvudmans ekonomiska situation.

  Övergång mellan år eller period

  Ett annat vanligt fel är att din huvudmans tillgångar vid en ny periods början – ofta årets början – skiljer sig från det belopp som redovisades vid föregående periods slut. Du måste därför vara noggrann och se till att de tillgångar som finns hos din huvudman vid början av varje period stämmer överens med vad som redovisades i slutet av den föregående perioden.

  Blanketter och informationsmaterial

  Ta blanketter, mallar och anvisningar till hjälp när du redovisar huvudmannens ekonomi.

  För hanteringen av fickpengar finns en mall för överlämnande av kontanter till huvudmannen eller boendepersonal. Det finns också ett självsummerande pdf-blankettsystem som underlättar för dig vid redovisningen.

  Blankettsystemet är tänkt att fungera som en löpande kassabok under året. Vid årets slut skriver du ut filen, skriver under den och skickar den till överförmyndarförvaltningen.

 7. Ditt arvode

  Arvode för uppdraget och ersättning för utgifter

  Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Du har också rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.

  Ett normalarvode är ungefär 20 procent av gällande prisbasbelopp per år. För 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. Det betyder att normalarvodet är  9 520 kronor före skatt per uppdrag.

  Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som utsetts till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från sin rätt.

  Arvodet bestäms årsvis när nämnden har granskat årsräkningen.

  Anmäl vilket konto du vill att arvodesutbetalningen ska sättas in på till Nordeas kontoregister.

  När du anmäler ditt konto ska du även ange dina uppgifter och Uppsala kommuns arbetsgivarnummer som är 648200.

  Arvodet betalas normalt av huvudmannen

  Huvudmannen betalar ditt arvode om

  • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, alltså 95 200 kronor år 2021.
  • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp, alltså 126 140 kronor år 2021.

  I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

  Läs riktlinjerna för överförmyndarnämndens arvodesbeslut 

  Skatt och arbetsgivaravgifter

  Om huvudmannen ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du ska också lämna in en förenklad deklaration för varje huvudman du får arvode från.

  Läs om skatt och arbetsgivaravgifter på Skatteverkets webbplats

  Om huvudmannen har små marginaler

  Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för dig att få ut arvodet. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning, lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad ekonomin tillåter.

  För att skapa större utrymme för betalning av arvodet kan du:

  Göra en budget

  Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att göra en budget samt hjälp med skuldsanering.

  Ansöka om merkostnadsersättning

  Huvudmannen kan i vissa fall få merkostnadsersättning för de extra levnadsomkostnaderna som arvodet till god man medför. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning.

  Begära att kronofogden förbehåller arvodet

  Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

 8. Uppdraget upphör

  Om din huvudman dör upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Tingsrätten kan också upphäva godmanskapet eller förvaltarskapet. 

  Vid dödsfall

  Inom en månad efter dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Om du måste betala räkningar eller göra uttag från den avlidnes konto måste du ha en fullmakt från dödsboet.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden. När den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till en av dödsbodelägarna.

  Skulle det finnas kritik mot redovisningshandlingarna kan dödsboet inom tre år väcka talan mot dig.

  Om huvudmannen saknar anhöriga

  Om huvudmannen saknar anhöriga eller arvingar tar socialtjänsten hand om dödsboet. De ordnar begravning och bouppteckning. Kontakta din kontaktperson så snart som möjligt efter att dödsfallet inträffat.

  Kontaktperson i din kommun

  Uppsala 
  Karin Wälivaara Ramstedt 
  Telefon: 076-772 18 91 

  Tierp 
  Monica Mattsson 
  Telefon: 0293-21 81 61 måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00. 

  Älvkarleby
  Stina Möller och Annette Carlsson
  Telefon: 026-83210

  Heby 
  Nils-Ove Lindblom
  Telefon: 0224-361 30

  Sofia Holm 
  Telefon: 0224-361 01

  Östhammar 
  Annelie Kraft
  Telefon: 0173-862 15

  Malin Severin
  Telefon: 0173-86228

  Knivsta 
  Kontaktcenter Knivsta
  Telefon: 018-34 70 00

  Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphävs av tingsrätten

  Inom en månad efter att godmanskapet eller förvaltarskapet har blivit upphävt ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

  Sluträkningen granskas av överförmyndarnämnden och när den blir godkänd skickar de samtliga redovisningshandlingar till huvudmannen. 

  Skulle det finnas kritik mot handlingarna kan huvudmannen inom tre år väcka talan mot dig.

  Om du själv vill avsluta ett uppdrag som god man eller förvaltare

  Vill du av någon anledning avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du kontakta överförmyndarförvaltningen.

 9. Formulär, blanketter och anvisningar

  Här hittar du information samt formulär och blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

  För att kunna öppna PDF-filer behöver du ha installerat programmet Acrobat reader. Hämta gratisprogrammet Acrobat reader . En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa PDF-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen.

  Ansökan om god man eller förvaltare

  Ansökan om god man eller förvaltare med instruktioner (PDF, 768 KB)

  Ansökan/anmälan om god man vid jävssituationer  (PDF, 355 KB)

  Information till ansökan om god man vid jävsituationer (PDF, 642 KB)

  Åtagande- och samtyckesblanketter (PDF, 595 KB)

  Ansökan om överförmyndarnämndens tillstånd m.m.

  Du kan ansöka antingen via blankett eller via formulär. Ansöker du via formulär behöver du ha BankID. Läs mer om BankID.

  Ansökan om uttag

  Ansökan om köp eller försäljning av bostad

  Ansök om arvskifte eller bodelning

  Ansök om placering av värdepapper

  Begäran om anstånd med inlämnande av redovisning

  Ansök om lån eller ingå skuldförbindelse

  Ansökan om tillstånd för omyndig att bedriva näring (PDF, 465 KB)

  Ansökan om samtycke att bedriva rörelse för vuxna (PDF, 491 KB)

  Redovisningsblanketter

  Ladda ner och spara årsräkningsblanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Annars kan autosummeringen bli fel och du riskerar att förlora det du har skrivit.

  Års- /sluträkning, ifyllbar med specifikationer (PDF, 670 KB)

  Använder du den här blanketten kommer summorna som du skriver i specifikationerna för inkomster, utgifter och skulder automatiskt flyttas över till de motsvarande fälten i årsräkningen. Summorna för tillgångarna i början och i slutet av året summeras också automatiskt. OBS! Gör inga mellanslag eller punkter i summorna du skriver in. Det kan göra att blanketten inte funkar som den ska. Du kan använda dig av punkt eller kommatecken om du ska redovisa ören (till exempel 1234.56 eller 1234,56).

  Anvisningar till års/sluträkning (PDF, 737 KB)

  Anvisningar till års/sluträkning SFV/förmyndare (PDF, 809 KB)

  Års- /sluträkning (utan specifikationer) (PDF, 312 KB)

  Specifikation av inkomster (blank) (PDF, 265 KB)

  Specifikation av utgifter (blank) (PDF, 245 KB)

  Specifikation av skulder (blank) (PDF, 270 KB)

  Redogörelse över utfört arbete (PDF, 288 KB)

  Års-sluträkning och redogörelse SFV-förmyndare (PDF, 352 KB)

  Mall för kvittenser på överlämnade kontanter (PDF, 151 KB)

  Körjournal (PDF, 186 KB)

  Förteckning över tillgångar och skulder (PDF, 511 KB)

  Redovisningsblanketter – ensamkommande barn

  Redovisa och begär arvode via e-tjänst eller blankett

  Övriga blanketter och information 

  Föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar (PDF, 636 KB)

  Om godmanskapet/förvaltarskapet upphör (PDF, 595 KB)

  God man och förvaltare - en vägledning (PDF, 614 KB)

 10. Kontakt

  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

  Telefon:
  018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax:
  018-727 24 66
  Besöksadress:
  Fyrisborgsgatan 1
  Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress:
  Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Fakturaadress

  Uppsala kommun
  UPK 5500
  Box 1023
  751 40 Uppsala