Anmäl önskemål om besökstid

Fyll i allt som är markerat med *.

Fyll i dina uppgifter och lämna önskemål om när du vill träffa oss. Du besöker oss i kommunhuset i respektive kommun. Vi kommer att kontakta dig för att bekräfta din tid eller boka om den till ett annat datum.

Skriv gärna aktnummer, huvudmannens eller barnets namn och personnummer. Beskriv kortfattat vad du vill tala om under besöket.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Överförmyndarnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera önskemål om besökstid. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Vi raderar uppgifterna efter att ärendet är behandlat.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax: 018-727 24 66
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala