Boka besök hos överförmyndarförvaltningen

Uppsala, Tierps, Östhammars, Älvkarleby, Knivsta, Heby, Enköping och Håbo kommuner har en gemensam överförmyndarförvaltning. Uppsala kommuns överförmyndarförvaltning handlägger alla ärenden för dessa kommuner.

Boka besök

Vi tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid för besök via telefon eller e-post. Ange vilken tid du önskar komma. Vi återkommer senare till dig och bekräftar eller bokar om din tid. 

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

Telefon: 018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax: 018-727 24 66
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala