Träffpunkter för dig med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

På träffpunkterna kan du fika, delta i studiecirklar, följa med på utflykter eller delta i andra aktiviteter. Klicka på respektive träffpunkt för att få information om öppettider och program.

Träffpunkt för dig med  funktionsnedsättningAdress
Musikpub i Teater Blancas lokaler Österplan 1           

 

Träffpunkter för dig med psykisk funktionsnedsättningAdress
Club Lindormen
Sysslomansgatan 25 B
Tinget Vaksalagatan 16
Vänkretsen  Rangströms väg 7
Ymer Leopoldsgatan 5

Dagverksamhet för dig över 65

På webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se kan du läsa mer om dagverksamhet för dig som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet.