Taltidning för synskadade

Taltidningen innehåller nyheter och information från Uppsala kommun. Den riktar sig till dig som har en synskada eller svårigheter att läsa. Som prenumerant får du taltidningen i din brevlåda varannan fredag med uppehåll under sommar och jul. Taltidningen är gratis och skickas ut på en Daisyskiva.

Kontakta Radio Fyris om du vill prenumerera på taltidningen eller ändra din prenumeration.

Kontakta Radio Fyris