Synpunkter och klagomål på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. Det kan du göra på flera sätt:

Kontakta omsorgsförvaltningen

Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–16.00 , Fredag 7.45–15.00 , Dag före helgdag 7.45–12.00,
Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
Öppettider reception, Måndag–torsdag 8.00–16.30 , Fredag 8.00–16.00 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala