Synpunkter och klagomål på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. Det kan du göra på flera sätt:

Kontakta omsorgsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–torsdag 7.45–16.30 och fredag 7.45–16.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala