Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  I denna guide hittar du samlad information om stöd och bistånd till personer med funktionsnedsättning och om kommunens verksamheter inom socialpsykiatri.

 2. Sök stöd och kontakta kommunens biståndshandläggare

  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Du måste själv ansöka om det stöd du behöver.

  Du kan söka 

  • muntligen eller skriftligen
  • genom en god man eller förvaltare
  • genom din vårdnadshavare, om du är under 18 år.

  Fyll i och skriv ut blankett för att begära stöd, LSS. (PDF, 143 KB)

  Fyll i och skriv ut blankett för ansökan enligt socialtjänstlagen. (PDF, 126 KB)

  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till stöd. Först gör handläggaren en utredning och samlar in uppgifter från dig. Handläggaren kan också behöva information från till exempel sjukvården och närstående. Handläggaren behöver ha ditt samtycke för att hämta in informationen. Alla uppgifter dokumenteras och är sekretessbelagda. 

  Om du får ett nej på din ansökan ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får den hjälp du har sökt.

  Fullmakt för ombud

  Du kan ta hjälp av någon person du litar på i dina kontakter med kommunen. Det kan till exempel vara en anhörig eller en vän. Som ombud har personen fullmakt att representera dig. Du har alltid rätt att ha ett ombud.

  Fyll i och skriv ut blanketten Fullmakt för ombud i ärenden hos omsorgsförvaltningen (PDF, 84 KB)

  Lämna samtycke till informationsöverföring

  För att möjliggöra samarbete mellan olika myndigheter och vården har du möjlighet att upphäva hela eller delar av sekretessen. Samtycket gäller endast informationsöverföring som behövs i aktuella ärenden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  Lämna samtycke till informationsöverföring (PDF, 154 KB)

  Överklaga ett beslut

  Om du vill överklaga ett beslut kan din biståndshandläggare hjälpa dig med det. Förvaltningsrätten prövar då kommunens beslut.

  Vill du sedan gå vidare kan du överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor, räknat från den dag du fick beslutet. 

 3. Förskola, skola och utbildning

  Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att delta i verksamheten i skolan finns möjligheter till extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

  Stöd i studier

  Stöd i studier är ett projekt som vänder sig till dig som är 18–35 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Genom projektet kan du få stöd att studera och ta dig igenom en utbildning. Stöd i studier bygger på metoden Supported Education.

  Stöd i studier på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

 4. Arbete och sysselsättning

  Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

  Du kan till exempel få hjälp med färdtjänst, arbetshjälpmedel och coaching.

  Hjälp att få vid funktionsnedsättning.

 5. Boende

  Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att bo i din egen bostad, kan du få hjälp på olika sätt. Vi kan till exempel anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

 6. Hälsa, sjukvård och rehabilitering

  Om du behöver hälso- och sjukvård, tandvårdsstöd, hemsjukvård eller rehabilitering, kan kommunen eller regionen hjälpa dig. Vem du ska vända dig till beror på dina behov och din situation. 

  Hjälp inom vård vid funktionsnedsättning.

 7. Kultur och fritid

  Alla har rätt till en meningsfull fritid. En funktionsnedsättning kan betyda att du behöver hjälp för att hitta och delta i aktiviteter som passar dig.

  Det finns träffpunkter och fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

  Fritid för alla är en webbplats där föreningslivet publicerar kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Finns också som facebookgrupp.

 8. Resor

  Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp eller stöd för att kunna resa finns det olika sorters hjälp du kan få: 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Du som på grund av rörelsehinder har svårt gå kan söka parkeringstillstånd.
  • Färdtjänst – Du som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst – Du som har ett betydande funktionshinder som varit bestående under minst tolv månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor mellan kommuner i Sverige.  Kraven på riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. 
  • Bilstöd – Du som har ett funktionshinder kan ansöka om bilstöd för att köpa eller anpassa en bil efter dina förutsättningar. I vissa fall kan du också få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om bilstöd. 
   Bilstöd på Försäkringskassans webbplats
 9. Stöd i vardagen

  Kommunen kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen.

  Stöd i vardagen

 10. Lagar

  LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

  Stöd och service enligt SOL, socialtjänstlagen
  Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Kommunen ska ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som andra.

 11. Synpunkter och klagomål

  Om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna andra synpunkter vill vi att du kontaktar oss. 

  Kontaktvägar för att lämna synpunkter och klagomål.

 12. Kontakt

  Kontakta biståndshandläggare om du har frågor som gäller din ansökan.

  Kontakta omsorgsförvaltningen om du inte är nöjd med den hjälp du får eller om du vill lämna synpunkter. Ta kontakt via webbformulär , telefon, e-post eller vanlig post. 

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Under 2021 byter vi datasystem för biståndshandläggning. Det innebär att handläggningstiden är lite längre än vanligt. Under vissa perioder är också vår tillgänglighet begränsad.

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

  Öppettider reception Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
  Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
  Fredag 7.45–15.00.
  Dag före helgdag 7.45–12.00.


  Öppettider reception Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
  Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
  Fredag 8.00–16.00 

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning), Svartbäcksgatan 44  (biståndshandläggare)
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Vinnare av omsorgspriset 2021

  Årets pristagare av omsorgspriset hyllades digitalt under kommunfullmäktiges möte. Kommunen vill genom priset lyfta fram medarbetare som gjort skillnad i sitt arbete och kan inspirera och leda till utveckling och fler innovativa idéer.

 • Brukarombudets årsrapport 2020 fokuserar på delaktighet och inflytande

  Brukarombudets årsrapport för 2020 har stort fokus på förslag till åtgärder för att stärka full delaktighet och inflytande samt öka egenmakt för personer med funktionsnedsättning, särskilt i situationen med covid-19.

 • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

  Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

Se fler nyheter