Personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta

Om du är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan du få hjälp av ett personligt ombud. Det gäller om du har svårt att klara av varadagslivet. Ett personligt ombud kan hjälpa dig i dina kontakter med myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Ombudet har en självständig ställning i förhållande till myndigheter och vården och arbetar inte med myndighetsutövning.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt.

Det kostar inget att ha ett personligt ombud. 

I Uppsala kommun kan du vända dig till Bräcke Diakoni för att få ett personligt ombud. 

Bräcke Diakoni

Telefon: 0735-18 76 10
Besöksadress: Kungsängstorg 2, 6 trappor
Postadress: Personligt ombud, Bräcke Diakoni, Kungsängstorg 2, 6 trappor, 753 19 Uppsala