Personlig assistans

Du som har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver stöd och hjälp av mycket personlig karaktär under stora delar av dygnet kan ha rätt till en personlig assistent, så kallad personlig assistans.

Det kan handla om grundläggande behov som hjälp med att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att kommunicera med andra.

Ansök om personlig assistans hos kommunens biståndshandläggare.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka kan du också ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Val av personlig assistans

Du kan själv välja mellan kommunens utförare av personlig assistans, ett privat företag eller ett kooperativ. Du kan också själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

Läs om kommunen som assistanssamordnare.

Du kan hitta privata företag och kooperativ genom att söka på personliga assistenter eller assistansanordnare i Inspektionen för vård och omsorgs SoL och LSS-register.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Biståndshandläggning äldreomsorg
Seniorguide Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se