Daglig verksamhet

 1. I korthet


  Daglig verksamhet är ett jobb för dig som har en funktionsnedsättning. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Du kan till exempel få jobba med trädgårdsarbete, måla eller göra praktik på en arbetsplats.

  Fäll ihop
 2. Vem som kan få daglig verksamhet


  Du kan få daglig verksamhet om du

  LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  Fäll ihop
 3. Välj daglig verksamhet


  Här kan du läsa om alla dagliga verksamheter som kommunen har godkänt. Det finns både kommunala och privata utförare som erbjuder dagliga verksamheter inom många olika intresseområden.

  Ibland är det fullt på vissa, men det brukar inte vara några problem att hitta någon annan som passar. Det finns cirka hundra dagliga verksamheter att välja på.

  Dagliga verksamheter inom olika områden

  Inom daglig verksamhet finns följande olika intresseområden: 

  • Arkivering
  • Bilvård
  • Butik och service
  • Kafé
  • Djur
  • Fastighetsskötsel
  • Kreativitet och skapande
  • Omvårdnad
  • Paketering och montering
  • Post och leverans
  • Sinnesupplevelser och rörelse
  • Trädgård, park och skog

  Läs mer om de olika dagliga verksamheterna.

  Individuella praktikplatser

  Det finns även möjlighet att göra individuell praktik för dig som kan och vill arbeta mer självständigt.

  Läs mer om praktikplatser.

  Fäll ihop
 4. Sök plats i daglig verksamhet


  1. Ansök hos biståndshandläggare

  Innan du kan söka plats i en daglig verksamhet, behöver du ha ett biståndsbeslut. Det kan du få av kommunens biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till daglig verksamhet eller inte.

  Kontakta kommunens biståndshandläggare.

  2. Välj daglig verksamhet och sök plats

  Det finns flera så kallade utförare som erbjuder daglig verksamhet. Du som har ett biståndsbeslut kan söka en plats hos någon av de utförare som kommunen har godkänt.

  När du har hittat en daglig verksamhet som du vill delta i, kontaktar du den aktuella utföraren och frågar om de kan ordna en arbetsplats åt dig. Ni planerar sedan tillsammans hur din dagliga verksamhet ska se ut. 

  Läs om utförare av daglig verksamhet.

  Om du inte kan eller vill välja själv

  Om du inte kan eller vill välja daglig verksamhet själv ordnar kommunen en plats åt dig.

  Fäll ihop
 5. Byt daglig verksamhet


  Du kan byta daglig verksamhet när du vill. Om du vill ha hjälp kan du vända dig till Kompassen för att tillsammans med en handledare och en arbetsterapeut i ett lugnt tempo kartlägga vilka behov, förmågor och intressen du har. 
  Läs mer om Kompassen 

  Bytet kan ta upp till två månader. Tala om för din nuvarande utförare när du har fått en plats hos en ny.

  Fäll ihop
 6. Resor och avgifter


  Om du har svårt att förflytta dig kan du kontakta kommunen för att få hjälp med resorna till och från din dagliga verksamhet.

  Läs regler för resor till och från daglig verksamhet (PDF, 26 KB)

  Det kostar ingenting att delta i daglig verksamhet.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
  E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Äldreförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Fäll ihop