Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet utförs med anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  De dagliga verksamheter som i samråd med smittskyddet varit pausade öppnade igen 17 maj 2021. Vissa enskilda verksamheter kan vid eventuellt smittoutbrott tillfälligt pausas

  Omsorgsnämnden har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller till och med 30 september 2021. Som vanligt betalas ingen habiliteringsersättning ut under den tid som verksamheten har sommaruppehåll.

  Läs beslut om, tillfällig paus för dagliga verksamher, i omsorgsnämndens protokoll 24 mars 2021. (PDF, 8 MB)

  Anpassningar inom daglig verksamhet

  Inom daglig verksamhet görs anpassningar av hur beslut kan verkställas. Kommunen kommer fortsätta att erbjuda daglig verksamhet, men den kan ske på annat sätt, med annat innehåll och på annan plats.

  Transporterna till och från daglig verksamhet har anpassats så att deltagarna sitter glesare, eller kanske till och med som enda passagerare, i fordonen. Det gäller både de transporter vi kör själva och de som görs via färdtjänst.

  Samtidigt uppmanar vi alla anhöriga och gode män/förvaltare att tillsammans med berörd brukare göra en bedömning av om det är lämpligt att hen deltar i verksamheten. Detta med hänsyn till personens hälsa och till risk för smitta.

  Enligt beslut i omsorgsnämnden kommer habiliteringsersättning att betalas ut till deltagare vid frånvaro kopplat till covid-19.

 2. Deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin ersättning

  Omsorgsnämnden har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller till och med 30 juni 2021. Som vanligt betalas ingen habiliteringsersättning ut under den tid som verksamheten har sommaruppehåll.

  Den enskilde deltagarens ersättning vid coronarelaterad frånvaro baseras på hens tidigare närvaro i verksamhet. Det är för att ingen deltagare ska få en lägre eller högre ersättning än vad hen brukar få. De deltagare som är nya på daglig verksamhet, och som alltså inte har någon närvaro att basera ersättningen på, får 50 procent av en heltidsersättning.

  Ordinarie habiliteringsersättningen i Uppsala kommun är för närvarande 61 kronor för heltid (fem timmar eller mer per dag) och 51 kronor för deltid (mindre än fem timmar per dag). Den är skattefri för deltagaren.

  Läs nyheten gällande beslutet.

 3. Anpassningar inom ledsagarservice och kontaktperson

  Uppsala kommun fortsätter erbjuda insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Men insatserna anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

  Så anpassas insatserna

  Aktiviteterna genomförs på ett sätt som gör att brukaren och hens ledsagare eller kontaktperson kan hålla det avstånd till andra som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det innebär att de undviker platser och situationer där det är många andra människor.

  Vid eventuella resor med kollektivtrafik ska kontaktpersonen eller ledsagaren välja tider när det går att hålla avstånd till andra.

  Förändringarna gäller fram till det kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten

Nyheter om funktionsnedsättning

 • Vinnare av omsorgspriset 2021

  Årets pristagare av omsorgspriset hyllades digitalt under kommunfullmäktiges möte. Kommunen vill genom priset lyfta fram medarbetare som gjort skillnad i sitt arbete och kan inspirera och leda till utveckling och fler innovativa idéer.

 • Brukarombudets årsrapport 2020 fokuserar på delaktighet och inflytande

  Brukarombudets årsrapport för 2020 har stort fokus på förslag till åtgärder för att stärka full delaktighet och inflytande samt öka egenmakt för personer med funktionsnedsättning, särskilt i situationen med covid-19.

 • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

  Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

Se fler nyheter