Brukarombud

Brukarombudet arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla medborgare som har en funktionsnedsättning. Arbetet omfattar alla kommunens verksamheter och bolag. Arbetet består till exempel av att följa upp kommunens strategiska arbete för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samarbete med brukar- och intresseorganisationer.

Om du har frågor eller behöver tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning kan du kontakta brukarombudet.

Kristina Bromark är brukarombud för Uppsala kommun.

 Kristina Bromark

 

Läs Brukarombudets årsrapport för 2018. (PDF, 223 KB)

Läs mer i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta brukarombudet

Telefon: 018 - 727 88 03
Postadress: Brukarombudet, Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala