Bostadsanpassning

Handläggningstiderna kan komma att bli längre på grund av rådande situation med covid-19 (coronavirus).

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Med hjälp av bidraget kan du anpassa bostaden så att den fungerar för dig. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut. 

Läs folder om bostadsanpassning (PDF, 516 KB)

Läs folder om bostadsanpassning på engelska (PDF, 520 KB)

Läs folder om bostadsanpassning på finska (PDF, 521 KB)

Läs folder om bostadsanpassning på arabiska (PDF, 559 KB)

Läs folder om bostadsanpassning på persiska (PDF, 555 KB)

Anpassningar du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för anpassning av fasta funktioner i bostaden och i anslutning till den. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med när du flyttar.

Exempel på vanliga anpassningar inomhus är att

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna en duschplats istället för badkar
 • bredda dörröppningar
 • att anpassa köket.

Exempel på anpassningar utomhus är

 • ramper
 • ledstänger
 • hissar
 • automatiska dörröppnare.

Vem kan söka bidraget?

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa bostaden.

Prata med fastighetsägaren

Du kan söka bidrag oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt måste måste du och fastighetsägaren komma överens om att anpassningen får utföras och på vilket sätt. Detta regleras i hyreslagen och bostadsrättslagen. Fastighetsägaren kan vara din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen.

Sök bostadsanpassningsbidrag

Du söker bidrag för bostadsanpassning på en särskild blankett. Det finns instruktioner för hur du fyller i den på sista sidan i blanketten.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag (PDF, 1 MB)

Bifoga ett intyg från en sakkunnig person om att du behöver anpassningen. En sakkunnig är till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare.

Vid omfattande åtgärder

Vid omfattande åtgärder ska du bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till din ansökan. Det är ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärderna i ansökan.

Du kan överklaga

Om du inte får rätt till bostadsanpassningsbidrag kan du överklaga beslutet. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

För att överklaga ska du:

 • Skicka ett brev till förvaltningsrätten, via stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för bostadsanpassningsbidrag, där du förklarar vilket ärende det gäller. Du ska skriva ärendenummer och datum när beslutet fattades eller skicka en kopia av själva beslutet.
 • Beskriva i brevet varför du tycker beslutet är felaktigt. Du kan även skicka med kopior på andra handlingar som du tycker är viktiga för ditt ärende. I brevet kan du även berätta om vilka ändringar du vill ha.
 • Skriva under brevet och förtydliga din namnteckning. Du ska även uppge ditt personnummer, din postadress och telefonnummer där man kan nå dig.

Söka retroaktivt

Du kan söka bidraget retroaktivt, alltså efter att du har gjort anpassningar i bostaden.

Utförare, intygsskrivare eller fastighetsägare

För att minska risken för spridning av covid-19 kommer vi att minska antalet hembesök markant. Om ni som intygsskrivare har möjlighet att ta extra bilder till oss vid era hembesök är vi mycket tacksamma för detta.

Om du 

 • utför anpassningar i en bostad
 • skriver intyg för en persons behov av bostadsanpassning
 • är fastighetsägare i den fastighet där en anpassning ska utföras

Läs på Uppsala kommuns webbplats för utförare 

Mer information

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på boverket.se

Kontakta enheten för bostadsanpassning

Telefontid: måndag–torsdag 9.00–11.30, 12.30–15.00, fredag 13.00–15.00

Telefon: 018-727 44 26
Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala