Boendestöd till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla dina egna förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

Läs mer om boendestöd på vardochomsorg.uppsala.se.