Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Om du har svårt att klara ett vanligt arbete på grund av din funktionsnedsättning, kan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillsammans hjälpa dig att hitta en sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar.

Kommunen kan hjälpa dig med:

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan hjälper dig med bedömning av arbetsförmåga, praktikplatser, arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.

Läs om arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning

Läs om försäkringskassans stöd till personer med funktionsnedsättning

IPS-arbetscoach

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill få ett arbete kan få stöttning i det av en IPS-arbetscoach. Genom individanpassat stöd ute på arbetsplatsen kan coachen stötta dig i att hitta, få och behålla ett arbete. 
Läs om IPS-arbetscoach på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

Kontakta omsorgsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–torsdag 7.45–16.30 och fredag 7.45–16.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala