Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sammanfattning av åtgärder

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 är ett nytt virus som inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

  Sammanfattning av vad vi gör

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdshygienrutiner.
  • Vi följer gällande rutiner vid för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt skyddsmaterial genom löpande beställningar.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Alla verksamheter får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Vi samarbetar med Region Uppsala gällande vaccinering mot covid-19 i kommunala verksamheter.
 2. Vaccinering mot covid-19

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett vaccin det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. De vacciner som används mot covid-19 har genomgått testning och är godkända enligt rådande regelverk.

  Region Uppsala ansvarar för vaccinering mot covid-19. Uppsala kommun samarbetar med regionen gällande vaccinering av brukare och medarbetare inom kommunal vård- och omsorg. I sin planering utgår Region Uppsala från Folkhälsomyndighetens nationella plan och prioriteringar för vilka som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 ska få vaccin först. När du står på tur för att erbjudas vaccinering får du information om hur det kommer att gå till.

  Vaccinationen är gratis.

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Information på Vårdguiden 1177, Region Uppsala 

  Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Svenska myndigheters krisinformation 

 3. Enskilda resor med färdtjänst

  Från och med 1 oktober 2021 behöver du som har färdtjänst betala en avgift om du vill åka ensam i bilen. Folkhälsomyndigheten avråder inte längre från resor med allmänna färdmedel, därför återinför kommunen avgift för färdtjänstresor som görs enskilt. Om smittläget så kräver kan återinförandet av avgiften komma att skjutas fram.

  Du hittar information om avgifter via länken nedan.
  Information om avgift för färdtjänst.

 4. Äldreomsorg och senior

  Här kan du läsa om hur våra verksamheter och äldreomsorgen påverkas under pandemin:

  Så påverkas våra verksamheter och äldreomsorgen under pandemin

 5. Funktionsnedsättning

  Här kan du läsa om hur daglig verksamhet, ledsagarservice och kontaktperson påverkas under pandemin:

  Så påverkar pandemin dig med funktionsnedsättning

Nyheter om corona och covid-19

Se fler nyheter

Kampanjer

 • "Vi har vaccinerat oss mot covid-19"

  Vaccineringen mot covid-19 i Uppsala kommun pågår. För att få en inblick har vi träffat medarbetare som har tagit vaccinet för att få höra deras tankar.

 • Minskad smittspridning är ditt ansvar

  Minskad smittspridning är ditt ansvar. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.