Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sammanfattning av åtgärder

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 är ett nytt virus som inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

  Sammanfattning av vad vi gör

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdshygienrutiner.
  • Vi följer gällande rutiner vid för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt skyddsmaterial genom löpande beställningar.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Alla verksamheter har får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Vi samarbetar med Region Uppsala gällande vaccinering mot covid-19 i kommunala verksamheter.
 2. Vaccinering mot covid-19

  Region Uppsala ansvarar för vaccinering mot covid-19. Uppsala kommun samarbetar med regionen gällande vaccinering av brukare och medarbetare inom kommunal vård- och omsorg. I sin planering utgår Region Uppsala från Folkhälsomyndighetens nationella plan och prioriteringar för vilka som ska erbjudas vaccination först.

  Brukare och medarbetare inom särskilt boende för äldre har erbjudits vaccinering under januari 2021. På tur under februari och början av mars är brukare med hemtjänst eller hemsjukvård. Erbjudandet gäller även en vuxen person som bor i hushållet. Kallelsebrevskickas ut successivt under veckorna 4 till 8, det vill säga löpande under hela februari.

  Det är Region Uppsala som ansvarar för planeringen av vaccination i kommunens olika geografiska områden. När du står på tur för att erbjudas vaccinering får du ett brev hem till dig med information om hur det kommer att gå till.

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om i vilken ordning Sverige befolkning ska vaccineras. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 ska få vaccin först.

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett vaccin det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. De vacciner som används mot covid-19 har genomgått testning och är godkända enligt rådande regelverk.

  Vaccinationen är gratis.

  Läs nyheten om vaccination mot covid-19 för dig som har hemtjänst eller hemsjukvård

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Vårdguiden 1177, Region Uppsala

  Folkhälsomyndigheten

  Svenska myndigheters krisinformation

 3. Enskilda resor med färdtjänst

  Du som har färdtjänst får åka ensam i bilen utan extra kostnad. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Läs om regeländringen för färdtjänstresor.

  Munskydd inom färdtjänsten

  Smittskyddsläkaren rekommenderar att munskydd ska användas inom färdtjänsten. Det gäller både förare och passagerare.

  Regeländring medger enskilda färdtjänstresor

  Resenärer med färdtjänst får nu åka ensamma i bilarna utan extra kostnad. Regeländringen görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset men även för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade den 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Anledningen till beslutet är att minska smittorisken och underlätta för de som reser med färdtjänsten. Dock understryks att de som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp även fortsättningsvis bör undvika färdtjänstresor.

  Åtgärden görs även för att hjälpa en bransch som drabbats hårt av coronavirusets följder, och därmed säkerställa att kontrakterade taxibolag ska ha resurser att fortsätta sitt uppdrag både under och efter pågående pandemi.

  Kommunen kommer även att behålla omfattningen av kontrakterade bilar, både personbilar och specialfordon. Det medför ökade kostnader, men eftersom antalet resor totalt minskar bedöms att budgeten kan hållas.

 4. Äldreomsorg och senior

  På nedan länk kan du läsa mer om hur våra verksamheter och äldreomsorgen påverkas under pandemin. Du kan också ta del av aktuell bild av smittläget inom äldreomsorgen.

  Så påverkas våra verksamheter och äldreomsorgen under pandemin

 5. Funktionsnedsättning

  På nedan länk kan du läsa mer om hur daglig verksamhet, ledsagarservice och kontaktperson påverkas under pandemin.

  Så påverkar pandemin dig med funktionsnedsättning

Nyheter om corona och covid-19

 • Utökade rekommendationer mot smittspridning i Uppsala län

  Region Uppsala meddelade 23 februari att rekommendationerna mot smittspridningen av covid-19 utökas i Uppsala län. Rekommendationerna är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen och gäller till 30 mars.

 • Restriktioner mot smittspridning av covid-19 förlängs tillsvidare

  Regeringen meddelade 18 februari att Sverige fortsätter att vara i ett allvarligt läge när det gäller spridningen av covid-19. Regeringen fortsätter att uppmana kommuner att hålla ej nödvändig verksamhet stängd. Denna uppmaning gäller till och med 7 mars 2021.

 • Ett omtänksamt sportlov

  Minskad smittspridning är ditt ansvar – även under sportlovet. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter under sportlovet som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Minskad smittspridning är ditt ansvar

  Minskad smittspridning är ditt ansvar – även under sportlovet. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter under sportlovet som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.