Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sammanfattning av åtgärder

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 är ett nytt virus som inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

  Sammanfattning av vad vi gör

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdshygienrutiner.
  • Vi följer gällande rutiner vid för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt skyddsmaterial genom löpande beställningar.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Alla verksamheter har får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Vi samarbetar med Region Uppsala gällande vaccinering mot covid-19 i kommunala verksamheter.
 2. Vaccinering mot covid-19

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett vaccin det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. De vacciner som används mot covid-19 har genomgått testning och är godkända enligt rådande regelverk.

  Region Uppsala ansvarar för vaccinering mot covid-19. Uppsala kommun samarbetar med regionen gällande vaccinering av brukare och medarbetare inom kommunal vård- och omsorg. I sin planering utgår Region Uppsala från Folkhälsomyndighetens nationella plan och prioriteringar för vilka som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 ska få vaccin först. När du står på tur för att erbjudas vaccinering får du ett brev med information om hur det kommer att gå till.

  Vaccinationen är gratis.

 3. Turordning vaccinering mot covid-19

  Fas 1 – brukare och medarbetare inom kommunal vård och omsorg

  De allra flesta brukare och medarbetare inom särskilt boende för äldre samt inom hemtjänst och hemsjukvård har vaccinerats mot covid-19. Region Uppsala skickar kallelse till de som av något skäl ännu inte vaccinerats.

  Fas 2 - brukare och medarbetare inom kommunal vård och omsorg

  Under fas 2 får du som är vuxen och har stöd enligt LSS eller personlig assistans erbjudande om vaccinering. Brev med information om tidsbokning för din vaccination har skickats till dig eller någon i din närhet som stöttar dig. Vaccinationen för din grupp startade i slutet av mars och pågår löpande.

  Personal som arbetar inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccination i slutet av fas 2, vilket i dagsläget ser ut att bli i maj månad.

  Fas 2 – invånare utan kommunal vård- och omsorg

  Invånare som är 65 år eller äldre och andra riskgrupper utan insatser från kommunal vård- och omsorg får erbjudande om vaccinering under fas 2. Region Uppsala ansvarar för utskicken av brev med information om hur vaccinationen går till. Alla får inte brev samtidigt utan de äldsta invånarna får brev först. Vaccinationstakten kan komma att påverkas av tillgången på vaccin.

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Information på Vårdguiden 1177, Region Uppsala 

  Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Svenska myndigheters krisinformation 

 4. Enskilda resor med färdtjänst

  Du som har färdtjänst får åka ensam i bilen utan extra kostnad. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Läs om regeländringen för färdtjänstresor.

  Munskydd inom färdtjänsten

  Smittskyddsläkaren rekommenderar att munskydd ska användas inom färdtjänsten. Det gäller både förare och passagerare.

  Regeländring medger enskilda färdtjänstresor

  Resenärer med färdtjänst får nu åka ensamma i bilarna utan extra kostnad. Regeländringen görs för att minska risken för smittspridning av coronaviruset men även för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade den 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig och gäller så länge Folkhälsomyndigheten avråder från resor med allmänna färdmedel.

  Anledningen till beslutet är att minska smittorisken och underlätta för de som reser med färdtjänsten. Dock understryks att de som enligt Folkhälsomyndigheten tillhör en riskgrupp även fortsättningsvis bör undvika färdtjänstresor.

  Åtgärden görs även för att hjälpa en bransch som drabbats hårt av coronavirusets följder, och därmed säkerställa att kontrakterade taxibolag ska ha resurser att fortsätta sitt uppdrag både under och efter pågående pandemi.

  Kommunen kommer även att behålla omfattningen av kontrakterade bilar, både personbilar och specialfordon. Det medför ökade kostnader, men eftersom antalet resor totalt minskar bedöms att budgeten kan hållas.

 5. Äldreomsorg och senior

  På nedan länk kan du läsa mer om hur våra verksamheter och äldreomsorgen påverkas under pandemin. Du kan också ta del av aktuell bild av smittläget inom äldreomsorgen.

  Så påverkas våra verksamheter och äldreomsorgen under pandemin

 6. Funktionsnedsättning

  På nedan länk kan du läsa mer om hur daglig verksamhet, ledsagarservice och kontaktperson påverkas under pandemin.

  Så påverkar pandemin dig med funktionsnedsättning

Nyheter om corona och covid-19

 • Daglig verksamhet öppnar igen 17 maj

  Måndag 17 maj öppnar de dagliga verksamheterna igen, efter att ha varit stängda i sju veckor. Verksamheterna höll stängt för att förhindra smittspridning mellan daglig verksamhet och gruppbostäder.

 • Studenten firas med drive-in på Jälla

  På grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan inte studentfirandet genomföras på det sätt som många är vana vid. Alla gymnasieskolor gör sitt yttersta för att studentdagen ska bli så festlig som möjligt och firandet kommer att ske 4 juni på alla skolor. På Uppsala yrkesgymnasium Jälla genomförs firandet i form av en drive-in-student.

 • Så ska äldreomsorgen utvecklas och stärkas efter pandemin

  Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. För att möta utmaningarna startar nu ett utvecklingsarbete utifrån väl avvägda prioriteringar – det beslutade äldrenämnden under torsdagen. Bland annat ska äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och delade turer ska tas bort.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • "Vi har vaccinerat oss mot covid-19"

  Vaccineringen mot covid-19 i Uppsala kommun pågår. För att få en inblick har vi träffat medarbetare som har tagit vaccinet för att få höra deras tankar.

 • Minskad smittspridning är ditt ansvar

  Minskad smittspridning är ditt ansvar. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.