Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sammanfattning av åtgärder

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 är ett nytt virus som inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

  Sammanfattning av vad vi gör

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdshygienrutiner.
  • Vi följer gällande rutiner vid för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt skyddsmaterial.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Alla verksamheter får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Vi samarbetar med Region Uppsala gällande vaccinering mot covid-19 i kommunala verksamheter.
 2. Vaccinering mot covid-19

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett vaccin det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och avlider vid en pandemi. De vacciner som används mot covid-19 har genomgått testning och är godkända enligt rådande regelverk.

  Region Uppsala ansvarar för vaccinering mot covid-19. Uppsala kommun samarbetar med regionen gällande vaccinering av brukare och medarbetare inom kommunal vård- och omsorg. I sin planering utgår Region Uppsala från Folkhälsomyndighetens nationella plan och prioriteringar. När du står på tur för att erbjudas vaccinering får du information om hur det kommer att gå till.

  Vaccinationen är gratis.

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Information på Vårdguiden 1177, Region Uppsala 

  Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Svenska myndigheters krisinformation 

 3. Äldreomsorg och senior

  Här kan du läsa om hur våra verksamheter och äldreomsorgen påverkas under pandemin:

  Så påverkas våra verksamheter och äldreomsorgen under pandemin

 4. Funktionsnedsättning

  Här kan du läsa om hur daglig verksamhet, ledsagarservice och kontaktperson påverkas under pandemin:

  Så påverkar pandemin dig med funktionsnedsättning

Nyheter om corona och covid-19

 • Skolor hjälper till vid vaccinering

  För att få fler 12–15-åringar att vaccinera sig mot covid-19 i Gränby och Gottsunda kom Region Uppsala ut till högstadieskolorna i områdena i december. Skolsköterskorna Marie Larssons och Matilda Wallins arbete bidrog till att 70 elever vaccinerade sig när regionen var på skolorna.

 • Kommunen vädjar: Håll barnen hemma från förskola och fritids om du kan

  Den accelererande smittan av covid-19 gör att sjukfrånvaron bland personalen inom förskola och fritidshem i Uppsala kommun börjar närma sig kritiska nivåer. Därför går Uppsala kommun nu ut med en allmän vädjan till alla vårdnadshavare som har möjlighet att ha sina barn hemma från förskola och fritids åtminstone under denna och nästa vecka.

 • Kommunen förbereder sig för personalbrist

  Smittspridningen i samhället ökar och många är sjuka, har symtom, är i hemkarantän eller behöver vabba. Det kan i sin tur leda till personalbrist inom en del kommunala verksamheter. Kommunen vädjar därför till allmänheten att följa restriktionerna för att undgå att smittas. Samtidigt planerar kommunen för olika tänkbara utvecklingar av smittan och hittar nya lösningar för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • "Vi har vaccinerat oss mot covid-19"

  Vaccineringen mot covid-19 i Uppsala kommun pågår. För att få en inblick har vi träffat medarbetare som har tagit vaccinet för att få höra deras tankar.