Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Sammanfattning av åtgärder

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 har inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

  Sammanfattning av vad vi gör

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar beslut om åtgärder successivt. På grund av ökad smittspridning av covid-19 i samhället återinförde Uppsala kommun till exempel munskydd inom äldreomsorgen från och med 1 juli 2022.
  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdshygienrutiner.
  • Vi följer gällande rutiner vid för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt skyddsmaterial.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Alla verksamheter får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Vi uppmuntrar och underlättar för medarbetare att vaccinera sig.
  • Vi samarbetar med Region Uppsala gällande vaccinering mot covid-19 i kommunala verksamheter.
 2. Vaccinering mot covid-19

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala är ett vaccin det mest effektiva sättet att förebygga att människor blir sjuka och riskerar att avlida vid en pandemi.

  Region Uppsala ansvarar för vaccinering mot covid-19. Uppsala kommun samarbetar med regionen gällande vaccinering av brukare och medarbetare inom kommunal vård- och omsorg. 

  Vaccinationen är gratis.

  Mer information om vaccin mot covid-19

  Information på Vårdguiden 1177, Region Uppsala 

  Folkhälsomyndighetens webbplats 

  Svenska myndigheters krisinformation 

Kampanjer
 • "Vi har vaccinerat oss mot covid-19"

  Vaccineringen mot covid-19 i Uppsala kommun pågår. För att få en inblick har vi träffat medarbetare som har tagit vaccinet för att få höra deras tankar.