Vård- och omsorgsboende – hyra och avgifter

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för hyra, omvårdnad och mat.

Hyra

Hur mycket du betalar i hyra varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden, men även inom ett boende kan hyran variera. Skillnaden beror framför allt på hur stort rummet eller lägenheten är och bostadens standard.

Om du behöver ekonomiskt stöd för att betala hyran kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Avgift för omvårdnad och mat

Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften för omvårdnad och mat på boendet. Däremot kan din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader göra att du får betala lägre avgift. Omvårdnadsavgiften är maximalt 2 013 kronor per månad. Avgiften för mat är högst 3 020 kronor och lägst 1 835 kronor per månad. Det innebär att att du aldrig betalar mer än maxbeloppet oavsett vilken inkomst du har.

Anmäl din inkomst

För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster och din boendekostnad. Som inkomst räknas till exempel alla former av pensioner, inkomst av kapital och bostadstillägg för pensionärer. 

Kommunen får vissa inkomstuppgifter direkt från försäkringskassan och skattemyndigheten, andra måste du själv meddela oss genom att lämna en inkomstanmälan.

Du ska lämna en inkomstanmälan när du flyttar in på ett boende och därefter varje år i januari. Om det sker förändringar av kostnader eller inkomster under året är du skyldig att lämna in en ny inkomstblankett eller kontakta omsorgsdebiteringen.

Lämna en inkomstanmälan

Om du inte gör en inkomstanmälan kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får då betala maxtaxa till dess att du lämnat en inkomstanmälan.

Läs mer i dokumentet Avgifter inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Räkna ut din vård- och omsorgsavgift

Så snart vi får in din inkomstanmälan gör vi en individuell beräkning av din avgift som tar hänsyn till din inkomst och boendekostnad.

Gör en preliminär beräkning av vad det kommer att kosta att bo på vård- och omsorgsboende

Så beräknas din avgift

Hur mycket du ska betala för omvårdnad och måltider beror på

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp.

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som följer det prisbasbelopp som regeringen fastställer varje år. Detta belopp och din hyra räknas bort från inkomsten när vi beräknar det utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift.

Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård. För 2017 är minimibeloppet

  • 5 057 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
  • 4 273 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

Är du under 65 år är minimibeloppet 10 procent högre.

Exempel på hur den inividuella avgiften beräknas för Erik som är ensamstående och över 65 år

Inkomster och utgifter per månad Belopp i kronor
Inkomst efter skatt   12 000
Inkomst av kapital   150
Bostadstillägg    1 000
Hyra - 5 500
Minimibelopp - 6 242
Eriks avgiftsutrymme  = 1 408

 

För Erik blir avgiftsutrymmet 1408 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift han får betala för omvårdnad. För mat tillkommer en avgift på 3 020 kronor per månad. Erik betalar alltså en hyra på 5 500 kronor plus 1 408 kronor för omvårdnad och måltider 3 020 kronor.

Blir det ett minus i avgiftsutrymmet får du ingen kostnad för omvårdnaden och kostnaden för måltiderna justeras ner till som lägst 1 835 kronor per månad. 

Andra avgifter som kan tillkomma

Kostnad för förbrukningsvaror

Du som vill kan köpa vissa förbrukningsvaror till ett paketpris från ditt vård- och omsorgsboende. Det kan till exempel röra sig om glödlampor, toalettpapper, tvättmedel och liknande. Boendet ser då till att du alltid har varorna hemma. För det får du betala en avgift varje månad. Fråga ditt boende vad som ingår och vad det kostar. Som mest betalar du 222 kronor per månad för förbrukningsvaror under 2017. Det ingår inte i maxtaxan.

El

På vissa boenden ingår elen i hyran. På andra boenden väljer du själv elbolag och betalar avgiften direkt till dem. Personalen på ditt vård- och omsorgsboende ska berätta för dig hur det fungerar med elkostnaden i samband med att du flyttar in.

Omsorgsdebitering

Telefon: 018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.