Vård- och omsorgsboenden – hitta och jämför

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden med anledning av Covid-19 (Corona)

Du som anhörig ska inte besöka vård- och omsorgsboenden med anledning av smittspridning av Corona (covid-19). Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undantag kan förekomma i angelägna fall. Vänd dig till respektive boendes verksametschef för bedömning.

Information i Hitta och jämför

I Hitta och jämför finns information om de vård- och omsorgsboenden, som kommunen erbjuder plats på.

Du kan bland annat se

  • alla vård- och omsorgsboenden på en karta
  • en kort beskrivning av varje boende
  • vilka som driver dem
  • kontaktuppgifter
  • antal lägenheter
  • aktiviteter
  • om boendena riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov, med demenssjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning.

Se alla vård- och omsorgsboenden på hittaochjamfor.se

Se en översikt av alla typer av boenden för äldre

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala