Vård- och omsorgsboende – räkna ut avgift

Gör en preliminär beräkning av vad det kommer att kosta att bo på vård- och omsorgsboende. 

Starta tjänst

Omsorgsdebitering

Telefon: 018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.