Vård- och omsorgsboende – hyra och avgifter

 1. Kort om


  När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för hyra, omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Hur mycket du betalar beror på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. Du betalar aldrig mer än maxavgiften.

  Fäll ihop
 2. Hyra


  Hur mycket du betalar i hyra varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden. Hyran kan också variera inom ett och samma boende. Skillnaden beror framför allt på hur stort rummet eller lägenheten är och bostadens standard.

  Om du behöver ekonomiskt stöd för att betala hyran kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

  Fäll ihop
 3. Avgift för omvårdnad och mat


  Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften för omvårdnad och mat på boendet. Däremot kan din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader göra att du får betala lägre avgift. Omvårdnadsavgiften är maximalt 2 044 kronor per månad. Avgiften för mat är högst 3 067 kronor och lägst 2 000 kronor per månad. Det innebär att att du aldrig betalar mer än maxbeloppet oavsett vilken inkomst du har.

  Anmäl din inkomst

  För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster och din boendekostnad. Som inkomst räknas till exempel alla former av pensioner, inkomst av kapital och bostadstillägg för pensionärer. 

  Kommunen får vissa inkomstuppgifter direkt från försäkringskassan och skattemyndigheten, andra måste du själv meddela oss genom att lämna en inkomstanmälan.

  Du ska lämna en inkomstanmälan när du flyttar in på ett boende och därefter varje år i januari. Om det sker förändringar av kostnader eller inkomster under året är du skyldig att lämna in en ny inkomstblankett eller kontakta omsorgsdebiteringen.

  Lämna en inkomstanmälan

  Om du inte gör en inkomstanmälan kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får då betala maxtaxa till dess att du lämnat en inkomstanmälan.

  Läs mer i dokumentet Avgifter inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  Fäll ihop
 4. Räkna ut din vård- och omsorgsavgift


  Så snart vi får in din inkomstanmälan gör vi en individuell beräkning av din avgift som tar hänsyn till din inkomst och boendekostnad.

  Hyran varierar mellan olika boenden, men även inom ett boende kan hyran variera. Skillnaden beror främst på lägenhetens storlek och standard. I genomsnitt ligger hyran på cirka 5 200 kronor.

  Gör en preliminär beräkning av vad det kommer att kosta att bo på vård- och omsorgsboende

  Så beräknas din avgift

  Hur mycket du ska betala för omvårdnad och måltider beror på

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp.

  Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som följer det prisbasbelopp som regeringen fastställer varje år. Detta belopp och din hyra räknas bort från inkomsten när vi beräknar det utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift.

  Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård. För 2018 är minimibeloppet:

  • 5 136 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
  • 4 340 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

  Är du under 65 år är minimibeloppet 10 procent högre.

  Räkneexempel

  Exempel på hur den inividuella avgiften beräknas för Erik som är ensamstående och över 65 år.

  Inkomster och utgifter per månad Belopp i kronor
  Inkomst efter skatt   12 000
  Inkomst av kapital   150
  Bostadstillägg    1 000
  Hyra - 5 500
  Minimibelopp - 6 204
  Eriks avgiftsutrymme  = 1 446

   

  För Erik blir avgiftsutrymmet 1 446 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift han får betala för omvårdnad. För mat tillkommer en avgift på 3 067 kronor per månad. Erik betalar alltså en hyra på 5 500 kronor plus 1 446 kronor för omvårdnad och måltider 3 067 kronor.

  Blir det ett minus i avgiftsutrymmet får du ingen kostnad för omvårdnaden och kostnaden för måltiderna justeras ner till som lägst 2 000 kronor per månad. 

  Fäll ihop
 5. Andra avgifter som kan tillkomma


  Kostnad för förbrukningsvaror

  Du som vill kan köpa vissa förbrukningsvaror till ett paketpris från ditt vård- och omsorgsboende. Det kan till exempel röra sig om glödlampor, toalettpapper, tvättmedel och liknande. Boendet ser då till att du alltid har varorna hemma. För det får du betala en avgift varje månad. Fråga ditt boende vad som ingår och vad det kostar. Som mest betalar du 226 kronor per månad för förbrukningsvaror under 2018. Det ingår inte i maxtaxan.

  Kostnad för el

  På vissa boenden ingår elen i hyran. På andra boenden väljer du själv elbolag och betalar avgiften direkt till dem. Personalen på ditt vård- och omsorgsboende ska berätta för dig hur det fungerar med elkostnaden i samband med att du flyttar in.

   

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Omsorgsdebitering

  Telefon: 018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.
  Fäll ihop