Trygghetslarm – så fungerar det

 1. Hjälp dygnet runt


  Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt. Du har alltid på dig larmet, till exempel runt handleden. När du trycker på larmknappen får du röstkontakt med trygghetsjouren. Vid behov skickar de hem personal till dig från hemtjänsten eller hemsjukvården. 

  Om vi inte får kontakt med dig när du larmar åker personal från hemvården hem till dig för att få reda på hur du mår. Larmet ska du i första hand använda när något oförutsett händer exempelvis om du ramlar eller blir sjuk.

  För att få ett trygghetslarm behöver du vara bosatt i Uppsala och ha ett beslut från en biståndshandläggare.

  Fäll ihop
 2. Så får du ett larm


  1. Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggare för personer 65 år och äldre finns på äldreförvaltningen, telefon: 018-727 65 00, besöksadress: Svartbäcksgatan 44, Uppsala.
  2. Du får ett beslut om trygghetslarm. Väntetiden för att få ett larm installerat är fem arbetsdagar.
  3. Hemvården kontaktar dig för ett hembesök inom tre dagar efter att du har fått ditt beslut.
  4. Hemvården besöker dig och skriver ner de saker som du tycker att de bör veta när de kommer på ett larm.
  5. Larminstallatören kontaktar dig för att bestämma en tid för installation av larmet. Kontakten sker inom två dagar efter hembesöket.
  6. Larminstallatören kommer hem till dig och installerar larmet. Trygghetslarmet består av två delar, en basenhet och en tillhörande larmklocka som du bär runt handleden. Väntetid för att få larmet installerat är fem vardagar.
  7. När trygghetslarmet är installerat skriver vi ett hyresavtal.
  Fäll ihop
 3. Ta inte av larmklockan till trygghetslarmet


  Du ska alltid ha larmklockan på dig. Klockan är vattentät och klarar både bad och dusch.

  Fäll ihop
 4. Kontroll av trygghetslarm


  Trygghetslarmet gör automatiska testlarm flera gånger per dygn för att kontrollera att allt fungerar. Det är ingenting du märker av.

  Ta för vana att själv provlarma en gång per månad genom att trycka på din larmknapp. När Trygghetsjouren svarar säger du att du provlarmar.

  Larmet har ett inbyggt batteri som fungerar i ungefär 20 timmar vid strömavbrott.

  Fäll ihop
 5. Flytta inte det installerade larmet


  Laminstallatören väljer den plats i ditt hem där mobiltäckningen är bäst. Låt därför baseneheten stå kvar på den platsen och låt alltid kontakten sitta i.

  Om basenheten är utan ström för länge finns risk för att batteriet laddas ur och trygghetslarmet slutar fungera. Lämna basenheten inkopplad med elsladden i eluttaget om du åker bort.

  Räckvidden för larmklockan garanteras inom bostaden.

  Fäll ihop
 6. Om du byter bostad, dörr eller lås


  Om du ska flytta

  Om du ska flytta ska du kontakta Seniorguiden i god tid innan så att vi hinner installera trygghetslarmet i den nya bostaden innan du flyttar in.

  Om du byter dörr eller lås

  Om du ska byta dörr eller lås i din bostad behöver du kontakta hemvården så att de kan kvittera ut en ny nyckel eller nycklar.

  Fäll ihop
 7. Om du reser bort


  Om du reser bort eller hamnar på sjukhus är det viktigt att du meddelar det till hemvården eller trygghetsjouren. Lämna basenheten inkopplad med elsladden i eluttaget om du åker bort. Tänk på att provlarma larmet när du kommer hem igen.

  Fäll ihop
 8. Överlåta eller lämna tillbaka ett trygghetslarm


  När du lämnar tillbaka ditt trygghetslarm

  När du inte längre behöver trygghetslarmet ska du så snart som möjligt lämna tillbaka det till hemvården. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet med larmklockan får du tillbaka dina nycklar. Hyran för trygghetslarmet betalas alltid nästkommande månad efter man lämnat tillbaka larmet. Om du inte lämnar tillbaka trygghetslarmet eller om du råkar ha sönder larmet eller larmklockan blir du ersättningsskyldig.

  Att överlåta larmet

  Du kan överlåta trygghetslarmet till någon som bor i samma hushåll. Om du vill överlåta ditt trygghetslarm behöver du kontakta Seniorguide Uppsala då ett biståndsbeslut behövs för den som vill ta över larmet.

  Fäll ihop
 9. Service av trygghetslarm


  Trygghetsjourens larminstallatörer ansvarar för att installera och serva trygghetslarmet. Om du har frågor rörande installationen eller service av trygghetslarm kan du kontakta kommunens larmsamordnare.

  Fäll ihop
 10. Nycklar


  När du larmar kommer hemvården hem till dig. De måste därför ha nyckel till din bostad. Nyckeln eller nycklarna kvitteras ut av hemvården vid första hembesöket. Har du en privat utförare lämnar du två nycklar. Den privata utföraren behåller den ena nyckel och lämnar den andra till Uppsala kommuns natthemvård som har ansvar för all hemvård i kommunen mellan 22.00 och 07.00. Nyckeln eller nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp hos hemvården.

  Fäll ihop
 11. Kostnad


  Avgiften för trygghetslarm är baserad på din inkomst och kostar max 212 kronor för varje påbörjad månad.

  Fäll ihop
 12. Kontakta oss


  Du som har ett trygghetslarm kan ringa till oss om du vill få kontakt med din hemvård kväll, natt eller helg på telefonnummer 018-727 51 70.

  Vid behov av akutsjukvård eller ambulans – ring 112.

  Larmsamordnare

  (vardagar 09.00–16.00)

  Telefon: 018-727 65 28

  Trygghetsjouren

  (dygnet runt)

  Telefon: 018 - 727 51 70

  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop