Trygghetslarm – så fungerar det

 1. Hjälp dygnet runt


  Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt. Du har alltid på dig larmet, till exempel runt handleden. När du trycker på larmknappen får du röstkontakt med trygghetsjouren. Vid behov skickar de hem personal till dig från hemtjänsten eller hemsjukvården. 

  Om vi inte får kontakt med dig när du larmar åker personal från hemvården hem till dig för att få reda på hur du mår. Larmet ska du i första hand använda när något oförutsett händer exempelvis om du ramlar eller blir sjuk.

  För att få ett trygghetslarm behöver du

  • vara bosatt i Uppsala
  • ha ett beslut från en biståndshandläggare
  • ha ett fast telefonabonnemang.

  I de fall trygghetstelefon inte kan installeras eller fast telefoni saknas erbjuder vi GSM-trygghetslarm.

  Fäll ihop
 2. Så får du ett larm


  1. Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare. Du hittar deras kontaktuppgifter i Seniorguide Uppsala.
  2. Du får ett beslut om trygghetslarm. Väntetiden för att få ett larm installerat är fem arbetsdagar.
  3. Hemvården kontaktar dig för ett hembesök inom tre dagar efter att du har fått ditt beslut.
  4. Hemvården besöker dig och skriver ner de saker som du tycker att de bör veta när de kommer på ett larm.
  5. Larminstallatören kontaktar dig för att bestämma en tid för installation av larmet. Kontakten sker inom två dagar efter hembesöket.
  6. Larminstallatören kommer hem till dig och installerar larmet. Trygghetslarmet består av två delar, en basenhet och en tillhörande larmklocka som du bär runt handleden. Larmklockan är kopplad till din telefon. Väntetid för att få larmet installerat är fem vardagar.
  7. När trygghetslarmet är installerat skriver vi ett hyresavtal.
  Fäll ihop
 3. Ta inte av trygghetslarmet


  Ha alltid larmet på dig

  Du ska alltid ha larmklockan på dig. Klockan är vattentät och klarar både bad och dusch.

  Fäll ihop
 4. Kontroll av trygghetslarm


  Det är bra om du själv kontrollerar trygghetslarmet en gång i månaden genom att trycka på larmklockan. När trygghetsjouren svarar meddelar du bara att du provlarmar.

  En gång per dygn skickar ditt larm ett automatiskt provlarm till trygghetsjouren. När det sker blinkar din lampan i cirka en halv minut.

  Larmet har ett inbyggt batteri som fungerar i ungefär 70 timmar vid strömavbrott.

  Fäll ihop
 5. Flytta inte det installerade larmet utan att säga till


  När vi installerar larmet väljer vi ut den plats vi anser är bäst för larmet. Om du behöver flytta larmet till en annan plats måste du kontakta trygghetsjouren. Se till att sladdarna alltid sitter i apparaten och väggkontakten. Du får inte ställa eller lägga något ovanpå larmet.

  Fäll ihop
 6. Om du byter bostad, dörr eller lås


  Om du ska flytta

  Om du ska flytta ska du kontakta trygghetsjouren i god tid innan så att vi hinner installera trygghetslarmet i den nya bostaden innan du flyttar in.

  Om du byter dörr eller lås

  Om du ska byta dörr eller lås i din bostad behöver du kontakta trygghetsjouren eller hemvården, så att hemvården kan kvittera ut en ny nyckel eller nycklar.

  Fäll ihop
 7. Mobiltelefoner och internet


  Mobiltelefoner och internetuppkoppling via modem kan störa larmsamtalet. Upplever du störningar av funktionen av trygghetslarmet ska du kontakta trygghetsjouren.

  Byte av telefonoperatör

  Trygghetsjouren kan inte garantera att ditt trygghetslarm fungerar fullt ut när det ansluts till andra telefonnät (till exempel IP-telefoni) än det analoga telefonnätet. I det analoga nätet fungerar ditt trygghetslarm även vid ett strömavbrott. Kontakta gärna larminstallatörerna för mer information.

  Fäll ihop
 8. Om du reser bort


  Om du reser bort eller hamnar på sjukhus är det viktigt att du meddelar det till hemvården eller trygghetsjouren. Låt alltid sladdarna till trygghetslarmet vara kvar i vägguttagen eftersom larmet behöver ström för att fungera. Tänk på att provlarma larmet när du kommer hem igen.

  Fäll ihop
 9. Överlåta eller lämna tillbaka ett trygghetslarm


  När du lämnar tillbaka ditt trygghetslarm

  När du inte längre behöver trygghetslarmet ska du så snart som möjligt lämna tillbaka det till hemvården. När du lämnar tillbaka trygghetslarmet med larmklockan får du tillbaka dina nycklar. Hyran för trygghetslarmet får du betala en månad till efter den dagen du lämnar tillbaka det. Om du inte lämnar tillbaka trygghetslarmet eller om du råkar ha sönder larmet eller larmklockan blir du ersättningsskyldig.

  Att överlåta larmet

  Du kan överlåta trygghetslarmet till någon som bor i samma hushåll. Om du vill överlåta ditt trygghetslarm behöver du kontakta Seniorguide Uppsala då ett biståndsbeslut behövs för den som vill ta över larmet.

  Fäll ihop
 10. Service av trygghetslarm


  Trygghetsjourens larminstallatörer ansvarar för att installera och serva trygghetslarmet. Om du har frågor rörande installationen eller service av trygghetslarm kan du kontakta kommunens larmsamordnare.

  Fäll ihop
 11. Nycklar


  När du larmar kommer hemvården hem till dig. De måste därför ha nyckel till din bostad. Nyckeln eller nycklarna kvitteras ut av hemvården vid första hembesöket. Har du en privat utförare lämnar du två nycklar. Den privata utföraren behåller den ena nyckel och lämnar den andra till Uppsala kommuns natthemvård som har ansvar för all hemvård i kommunen mellan 22.00 och 07.00. Nyckeln eller nycklarna förvaras i ett låst nyckelskåp hos hemvården.

  Fäll ihop
 12. Kostnad


  Avgiften för trygghetslarm är baserad på din inkomst och kostar max 212 kronor för varje påbörjad månad. Varje gång du larmar tillkommer en kostnad som motsvarar en telefonmarkering, den kostnaden betalar du via din telefonräkning.

  Fäll ihop
 13. Kontakta oss


  Du som har ett trygghetslarm kan ringa till oss om du vill få kontakt med din hemvård kväll, natt eller helg på telefonnummer 018–727 51 70.

  Vid behov av akutsjukvård eller ambulans - ring 112.

  Larmsamordnare

  (vardagar 09.00–16.00)

  Telefon: 018-727 65 28

  Trygghetsjouren

  (dygnet runt)

  Telefon: 018 - 727 51 70

  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop