Trygghetskamera

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Uppsala är en kommun i utveckling med målet att öka självständigheten, tryggheten och tillgängligheten för äldre i kommunen.

  Uppsalas äldre invånare får nu därför möjlighet att prova på digital tillsyn på natten, genom trygghetskameror, i stället för besök av hemtjänstpersonal. Erbjudandet riktar sig till dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut.

  Fäll ihop
 2. Varför satsar kommunen på digital tillsyn?


  Tanken på att ha personal i sin bostad när man sover kan ibland skapa otrygghet. Är du lättväckt kan dörrar som öppnas och lampor som tänds av personal vara störande. Eftersom den digitala tillsynen sker ljudlöst bidrar den till en ostörd nattsömn. Den ostörda nattsömnen minskar också risken för fallolyckor.

  Fäll ihop
 3. Hur funkar det?


  Den digitala tillsynen utförs med en kamera för att se så att du ligger i din säng och att allt verkar bra. Tillsynen sker vid bestämda tider som du får vara med och påverka. Trygghetsjourens handläggare har från den överenskomna tiden 60 minuter på sig att utföra tillsynen. Det är endast under denna tid som handläggaren kan se genom kameran. Övrig tid är den avstängd. Om du har flera besök på natten kan du välja att byta ut ett eller flera besök mot digital tillsyn. Inga bilder eller videoklipp sparas eller lagras. Vid avbrott utförs tillsynen av nattpatrullen som gör ett fysiskt besök.

   

  Fäll ihop
 4. Installation


  Trygghetsjourens larmgrupp tar kontakt med dig per telefon och bokar tid för installation av en kamera hemma hos dig. Installationen sker inom fem arbetsdagar. Installation och tillsyn är gratis för dig som är med i projektet. Installationen av utrustningen gör ingen åverkan på din bostad. Vi visar även hur en tillsyn går till.

  Fäll ihop
 5. Återlämning


  Kontakta din biståndshandläggare eller Seniorguide om du vill avsluta den digitala nattillsynen. Larminstallatören kommer då hem till dig för att hämta utrustningen.

  Fäll ihop
 6. Personuppgiftsbehandling


  I och med att kameran sätts upp kommer äldrenämnden i Uppsala kommun att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning, för att kunna verkställa ditt beslut. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av nämnden.

  Fäll ihop
 7. Är du intresserad?


  Ta kontakt med din biståndshandläggare, Seniorguide eller Trygghetsjouren för att anmäla ditt intresse. Skulle du ångra dig kan du när som helst avsluta den digitala tillsynen och välja att hemtjänstpersonal kommer hem till dig i stället. För kontaktinformation, se sista sidan.

  Fäll ihop
 8. Bra att veta


  Varje tillsyn som utförs registreras. En normal tillsyn tar cirka 20 sekunder. Kameran kan inte spara bilder, filmer eller ljud och ingen inspelning sker. Kameran är endast aktiv de tider som du varit med och bestämt. Trygghetsjourens handläggare är utbildade i digital tillsyn. Det är samma personal som svarar på ditt trygghetslarm. De har tystnadsplikt.

  Fäll ihop

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala