Tandvårdsstöd för dig som har omfattande behov av personlig omvårdnad

Du som har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad kan få stöd för tandvård. Du får då ett intyg som gör att kostnaderna för tandvården blir lägre och du får möjlighet att utan kostnad få hembesök av en tandhygienist en gång om året.

Sjuksköterskor inom hemsjukvård och särskilt boende gör bedömningen om du har rätt till tandvårdsstöd. Stödet får du sedan av regionen.

Kontakta din utförare för en bedömning.

Läs om tandvårdsstöd på 1177 Vårdguiden.

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala