Seniorguide Uppsala

Seniorguide Uppsala ger information och vägledning om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer. Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakter inom kommunen och till olika utförare av äldreomsorg.

Läs seniorguiden – en vägledning till aktiviteter och tjänster för äldre i Uppsala kommun (PDF, 693 KB)

Lue Senioriopas suomeksi (PDF, 6 MB)

Information och tjänster för seniorer på uppsala.se

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala