Vård- och omsorgsboende – så fungerar det

 1. Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden med anledning av Covid-19 (Corona)


  Du som anhörig ska inte besöka vård- och omsorgsboenden med anledning av smittspridning av Corona (covid-19). Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  Undantag kan förekomma i angelägna fall. Vänd dig till respektive boendes verksametschef för bedömning.

  Fäll ihop
 2. I korthet


  Vård- och omsorgsboende är ett boende för dig som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet får du vård och omsorg dygnet runt.

  Du bor i egen lägenhet eller har ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler. 

  För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan.

  Fäll ihop
 3. Vem som har rätt till vård- och omsorgsboende


  När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du söka plats på ett vård- och omsorgsboende. 

  Det finns möjlighet för din make, maka eller sambo att flytta med till vård- och omsorgsboendet om ni önskar det.

  Kriterier för att få vård- och omsorgsboende

  För att bli erbjuden särskilt boende behöver du uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Du har ett stort behov av omvårdnad dygnet runt.
  • Du behöver medicin och stor kontinuerlig närhet till personal.
  • Du känner oro på grund av till exempel psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar din förmåga att fungera i ett ordinärt boende.
  Fäll ihop
 4. Olika former av vård- och omsorgsboenden


  En del boenden riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder sig till båda grupperna, men har olika avdelningar beroende på vilket stöd du har störst behov av.

  Du kan fortsätta bo tillsammans med din make/maka eller sambo, även om ni har olika omvårdnadsbehov.

   

  Fäll ihop
 5. Hur boendet är utformat


  På ett vård- och omsorgsboende finns det alltid omvårdnadspersonal på plats och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut gör regelbundet besök på boendet.

  På ett vård- och omsorgsboende har du egen lägenhet eller eget rum. Det finns en säng i bostaden från start, men i övrigt inreder du själv med möbler och personliga saker. De flesta bostäder har egen toalett och dusch. Många har även pentry. 

  Boendet har också gemensamma lokaler, såsom matsal och sällskapsrum.

  Fäll ihop
 6. Aktiviteter på boendet


  På boendet har du möjlighet att vara med på olika aktiviteter. Alla har rätt till promenader och annan utevistelse, men i övrigt varierar det vilka slags aktiviteter de olika boendena ordnar.

  Några exempel på aktiviteter är

  • gymnastik
  • musikunderhållning
  • besök av vårdhund.
  Fäll ihop
 7. Värdighetsgarantier för dig över 65 år


  I Uppsala finns det värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som vi följer upp extra noga.

  Värdighetsgarantierna för vård- och omsorgsboende innebär att du har rätt att:

  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse
  • välja att promenera i grupp eller enskilt med stöd av personal
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • ha en lugn och trivsam måltidsmiljö
  • påverka menyn och tidpunkt för måltider
  • få en årlig läkemedelsgenomgång.

  Värdighetsgarantierna gäller dig över 65 år. Kommunen följer tillsammans med dig upp att garantierna blir uppfyllda.

  Fäll ihop
 8. Välja vård- och omsorgsboende


  När du fått beslut om att du får flytta till vård- och omsorgsboende kan du ställa dig i kö till tre olika boenden.

  Se vilka vård- och omsorgsboenden som finns i Hitta och jämför 

  En del boenden har lång kötid. Om du behöver en bostad snabbt kan du fråga din biståndshandläggare vilka boenden som har kort kötid och välja bland dem.

  Om du inte ställer dig i kö till ett speciellt boende får du plats på ett vård- och omsorgsboende som passar dina behov.

  Begränsad möjlighet att välja i vissa fall

  I visa fall har du begränsad möjlighet att välja. Det gäller om du vistas på ett korttidsboende, men har ansökt om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Då får du plats på det boende som först får ett rum eller en lägenhet ledig.

  Finskspråkigt vård- och omsorgsboende

  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende som är helt eller delvis finskspråkigt.

  Om du blir beviljad vård- och omsorgsboende kan du önska att få ett boende där personalen talar finska.

  Läs mer om äldreomsorg på finska.

  Fäll ihop
 9. Så ansöker du


  Du ansöker om om vård- och omsorgsboende hos kommunen. Det är biståndshandläggare på äldreförvaltningen som tar emot och utreder din ansökan. Du behöver inte vara bosatt inom Uppsala kommun för att ansöka om vård- och omsorgsboende. Du har enligt lag rätt att ansöka om boende i vilken kommun du vill.  

  Vi gör utredningen för att få en så bra bild som möjligt av dina behov av vård och omsorg. Om du vill se utredningen och lämna synpunkter innan biståndshandläggaren fattar beslut är det bara att säga till om det.

  Ansök om vård- och omsorgsboende

  Fäll ihop
 10. Svara på erbjudande om boende


  När det finns en ledig bostad på ett vård- och omsorgsboende som du har önskat och det är din tur får du ett erbjudande. Du måste svara på erbjudandet inom sju dagar.

  Om du inte inom rimlig tid får plats på något av de boenden som du har önskat, får du istället erbjudande om bostad på ett annat boende. Om du tackar ja till ett sådant erbjudande kan du ändå stå kvar i kön till de andra boendena om du senare vill byta.

  Om du tackar nej till ett erbjudande mister du din köplats till det erbjudna vård- och omsorgsboendet, men du står kvar i kö till dem du ursprungligen önskade.

  Fäll ihop
 11. Beslut och överklagan


  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

  Läs mer om beslut och hur du kan överklaga. 

  Fäll ihop
 12. Flytta in på boendet


  Om du tackar ja till boendet har du tio dagar på dig att flytta in från det att du fått erbjudandet. Inflyttning sker dagtid, vardag eller helg, efter överenskommelse med personal på boendet.

  Vid inflyttningen ordnar du själv en hemförsäkring. Du ansvarar också själv för flytten av dina personliga saker och möbler. Om du inte har möjlighet att flytta dina möbler och saker till en början har boendet en grundutrustning som du kan låna under en begränsad tid.

  I samband med att du flyttar in skriver du ett kontrakt med vård- och omsorgsboendet för den lägenhet eller det rum du ska bo i. Personalen kommer att hålla ett välkomstsamtal med dig för att få veta hur du vill ha det i vardagen och vilket stöd du behöver.

  Fäll ihop
 13. Hyra och avgifter


  När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra för lägenheten eller rummet och en avgift för omvårdnad och mat.

  För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster.

  Läs om avgifterna och hur du lämnar inkomstuppgifter

  Fäll ihop
 14. Önskemål om byte av bostad

 15. Kontakt


  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop