Lämna synpunkter eller klaga på vården

Bidra till att göra vården säkrare genom att tala om vad du tycker. Det finns olika sätt att lämna synpunkter eller klaga på den vård du eller en närstående har fått. 

Verksamhetschef

Om du har synpunkter eller klagomål på omvårdnaden eller hälso- och sjukvården (även rehabilitering) vid ett särskilt boende, i hemvård eller vid en dagverksamhet ska du vända dig till verksamhetens chef för att få veta hur du ska gå vidare. Om du inte vet hur du når verksamhetens chef kan Seniorguiden hjälpa dig.

Kontakta Seniorguiden

Telefon: 018–727 65 00 

Äldreförvaltningen

Om du har synpunkter på de tjänster som äldrenämnden ansvarar för kan du vända dig till äldreförvaltningen.
Fyll i formuläret för att lämna synpunkter och klagomål till äldreförvaltningen. 

Patientnämnden 

Om du har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården inom både kommun och region (tidigare landstinget) kan du vända dig till patientnämnden. 
Läs om patientnämnden på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Kontakt

Telefon: 018-611 60 51 (måndag–fredag 8.30–11.30)
E-post: patientnamnden@lul.se
Postadress: Patientnämnden
Box 602
751 25 Uppsala

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du själv eller någon närstående har råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Läs om Inspektionen för vård och omsorg

Kontakt

Telefon: 010–788 50 00 (växel)
E-post: registrator.orebro@ivo.se
Postadress: Inspektionen för Vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala