Lämna inkomstanmälan – vård- och omsorgsavgift

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste du lämna in en inkomstanmälan med uppgifter om dina inkomster och kostnader. Till dess att kommunen tar emot din inkomstanmälan betalar du maxtaxan som för 2017 är 2 013 kronor per månad.

Har du enbart kommunal hemsjukvård är taxan 100 kronor per besök, med en maxtaxa på 300 kronor per månad oavsett antal besök.

Om du ska betala för både vård- och omsorg samt kommunal hemsjukvård är maxtaxan totalt 2 013 kronor per månad. Du betalar aldrig mer än den kommunala maxtaxan oavsett antal timmar inom hemtjänst och antal besök av den kommunala hemsjukvården.

Om dina inkomster eller utgifter ändras under året är du skyldig att meddela deta genom att lämna in en ny inkomstanmälan.

Anmäl inkomst

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Biståndshandläggning äldreomsorg
Seniorguide Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se