Information med anledning av coronaviruset

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

  Fäll ihop
 2. Det här gör vi nu


  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

  Sammanfattning av vad vi gör nu

  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir vid misstanke om och vid konstaterad smitta, och i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Vi inrättar särskilda team med syftet att begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter har fått påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta.
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • Våra olika verksamheter ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir vid misstanke om och vid konstaterad smitta, i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.
  • Kommunen inrättar särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt personcentrerar vården genom extra personal för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Även rutiner för matinköp anpassas för att minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.
  Fäll ihop
 3. Särskilda team och enheter


  Äldrenämnden beslutade den 23 april om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19.

  Kommunen inrättar beredskap för särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt en särskild korttidsvårdenhet för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Verksamheterna ska kunna aktiveras inom 48 timmar utifrån behov. Även rutiner för matinköp förbereds på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.

  Tanken bakom särskilda hemvårdsteam inom hemtjänst och hemsjukvård, liksom alternativa sätt att genomföra matinköp, är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 för att på så vis minimera smittspridning. En ytterligare tanke bakom åtgärden är att i händelse av ökad smittspridning av covid-19 ytterligare säkerställa tillgång på personal, skyddsutrustning och effektivitet i kontakter med regionen.

  Läs mer om beslutet.

  Fäll ihop
 4. Träffpunkter och seniorresterauranger stängs tillfälligt


  För att undvika spridning av coronavirus till utsatta och känsliga grupper har Uppsala kommun bestämt att tills vidare stänga kommunens 18 träffpunkter för äldre. I beslutet ingår också att kommunens sju seniorrestauranger tillfälligt stänger.

  Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Följ vår nya facebooksida Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun. Här kan du hålla konakt med träffpunkterna. Välkommen!

  Facebook: Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun.  Fäll ihop
 5. Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, inom korttidsvård och växelvård


  Uppsalas kommunala vård- och omsorgsboenden, platser för korttidsvård och växelvård har infört besöksförbud. Anhöriga ska därför inte göra besök på dessa verksamheter. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Från och med 1 april gäller även nationellt besöksförbud på äldreboenden.

  Läs om regeringens beslut om besöksförbud på regeringen.se.

  Fäll ihop
 6. Plexiglasskydd för möten med närstående


  I skydd av ett plexiglas kan vi erbjuda dig att besöka din närstående utomhus vid kommunens äldreboenden. Ett möteskoncept utan risk för smittspridning. Just nu testar vi konceptet i liten skala, men hoppas inom kort kunna erbjuda detta vid de flesta av kommunens äldreboenden. Besöksförbudet gäller fortfarande inomhus och besök utomhus beviljas enbart restriktivt i enlighet med mötesreglerna.

  Regler vid mötena

  Högst två personer över 15 år får komma till mötet. Även ett spädbarn får följa med. Besökarna uppmanas att alltid följa personalens instruktioner och anvisningar.

  • Alla som är med på mötet ska vara fullt friska och får inte ha några förkylningssymtom.
  • Fysisk kontakt är inte tillåtenDet är inte tillåtet att gå över till andra sidan av plexiglaset.
  • Besökarna får inte dela fikabröd eller något annat med den person som de hälsar på.
  Fäll ihop
 7. Anpassning av dagverksamhet 65+


  Från och med tisdag 14 april anpassar vi alla våra dagverksamheter med anledning av coronaviruset. Beslutet att erbjuda dagverksamhet individuellt istället gäller tills vidare och införs för att minska risken för smitta.

  Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

  Fäll ihop
 8. Surfplattor till kommunens äldreboenden


  Äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden kan ha långt till anhöriga och känna ensamhet. För att motverka ensamhet hos äldre genomför kommunen en satsning på digital teknik för att öka möjligheterna för boende och närstående att hålla kontakt med varandra. Ett 90-tal surfplattor köps in under 2020 till kommunens vård- och omsorgsboenden.

  Målet är att underlätta kontakter med närstående. Socialt umgänge bidrar till god folkhälsa och livskvalitet. Båda är viktiga för ett hållbart Uppsala.

  Även IT-pedagoger kommer att finnas på varje boende. Syftet är att hitta nya vägar och vara behjälpliga att genom ny teknik möjliggöra för fler att delta i mer varierande aktiviteter under nuvarande förutsättningar.

  Fäll ihop
 9. Stöd för dig som är äldre


  Om du behöver stöd finns flera organisationer att vända sig till. Du kan till exempel få samtalsstöd och hjälp med praktiska saker som att handla mat eller rasta hunden.

  Se kontaktvägar för dig som behöver stöd.

  Fäll ihop
 10. Enskilda resor med färdtjänst


  Nu får du som har färdtjänst åka ensam i bilen utan extra kostnad. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Ändringen är tillfällig och varar till och med 9 juni 2020.

  Läs om regeländringen för färdtjänstresor.

  Fäll ihop
 11. Trygghetskamera


  För dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut finns möjlighet att testa digital tillsyn. Istället för att du besöks av hemtjänstpersonal får du tillsyn genom trygghetskameror.

  Läs mer om trygghetskameror.

  Fäll ihop