Dagverksamhet för dig över 65 år

Dagverksamheter finns för dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, som har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet.

Anpassade aktiviteter

På en dagverksamhet får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Aktiviteterna anpassas efter dagsform men som grund finns alltid struktur och fasta teman under året. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

Nio dagverksamheter med olika inriktning

Dagverksamheterna har olika inriktningar och varierande öppettider, vissa dagverksamheter har öppet även på kvällar och helger. Det finns nio dagverksamheter i Uppsala kommun:

  • Balder
  • Blomman
  • Dalstugan
  • Eken
  • Klubb Orstenen
  • Källan
  • Solsidan
  • Tunagården
  • Västgötahörnet

Du behöver ett biståndsbeslut

För att delta i en dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Du ansöker om det hos kommunens biståndshandläggare.

Beslut och överklagan

Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Läs mer om beslut och hur du kan överklaga.

Läs mer om dagverksamheterna på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–15.00
E-post: seniorguide@uppsala.se