Dagverksamhet för dig över 65 år

Dagverksamhet vänder sig till dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet.

På webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se kan du läsa mer om dagverksamhet för dig över 65 år.

För att delta i vår dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Ansök hos kommunens biståndshandläggare.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

Biståndshandläggning äldreomsorg
Seniorguide Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se