Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

  Bekräftat antal smittade inom egen och privat äldreomsorg 20 oktober

  Antal smittade inom hemtjänst/hemsjukvård

  4 personer av 2500 brukare (0,17 %) inom 2 av 26 (7,7 %) verksamheter. 

  Antal smittade inom särskilt boende (inklusive korttidsverksamhet)

  23 personer av 1900 brukare (1,3 %) inom 6 av 39 (15,4 %) verksamheter.

  Ackumulerat antal med konstaterad covid-19

  96 personer har avlidit, varav 64 personer inom äldreomsorg och 32 personer på sjukhus. 244 personer har tillfrisknat sedan smittan började.

  Senast uppdaterad 20 oktober 2020. Statistiken uppdateras en gång i veckan.

 2. Det här gör vi nu

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

  Sammanfattning av vad vi gör nu

  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter får påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt material genom löpande beställningar.
  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Våra olika verksamheter ser löpande över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Rutiner för matinköp anpassas för att minimera antalet besök från personal inom hemtjänst.
  • Vi inrättar särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården.
  • Vi personcentrerar vården av brukare med demenssjukdom genom extra bemanning.
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi ger information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.

   

 3. Särskilda team och enheter

  Äldrenämnden beslutade den 23 april om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19.

  Kommunen inrättar beredskap för särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt en särskild korttidsvårdenhet för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Verksamheterna ska kunna aktiveras inom 48 timmar utifrån behov. Även rutiner för matinköp förbereds på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.

  Tanken bakom särskilda hemvårdsteam inom hemtjänst och hemsjukvård, liksom alternativa sätt att genomföra matinköp, är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 för att på så vis minimera smittspridning. En ytterligare tanke bakom åtgärden är att i händelse av ökad smittspridning av covid-19 ytterligare säkerställa tillgång på personal, skyddsutrustning och effektivitet i kontakter med regionen.

  Läs mer om beslutet.

 4. Seniorresterauranger håller tillfälligt stängt

  För att undvika spridning av coronavirus till utsatta och känsliga grupper har Uppsala kommun bestämt att tills vidare stänga kommunens sju seniorrestauranger.

  Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

   

 5. Träffpunkt 65+ öppnar igen

  Äldrenämnden i Uppsala kommun har i samråd med smittskyddsenheten vid Region Uppsala gjort bedömningen att en successiv återöppning av träffpunkterna kan ske, om verksamheten anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Följ vår nya facebooksida Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun. Här kan du hålla kontakt med träffpunkterna. Välkommen!

  Facebook: Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun .

 6. Rutiner vid besök på vård- och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård

  Från och med 1 oktober 2020 tillåts besök på vård-och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård. Särskilda rutiner gäller vid besök.

  Meddela ditt besök

  Ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för det specifika boendet. Meddela i förväg när du planerar ett besök. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd inne i lägenheten.

  Var fullt frisk

  I samband med besök får du inte ha några förkylningssymtom som huvudvärk, halsont, feber, hosta eller snuva.

  Följ hygienrutinerna

  Sprita händerna vid boendets entré och när du lämnar lägenheten. Ha på dig visir under besöket. Det är särskilt viktigt om du kommer närmare än 1,5 meter. Ta med dig visiret hem för att kunna använda det under nästa besök. Fråga gärna personalen om råd kring visiren.

  Vistas i den boendes lägenhet

  Vistas i den boendes lägenhet och inte i de gemensamma utrymmen. Tänk på att hålla avstånd om du möter någon på vägen. Vistas gärna utomhus så långt det är möjligt.

  Ge endast eget fika till den du besöker

  Det är endast tillåtet att ta med eget fika till den du besöker och inte till övriga boende på avdelningen.

 7. Plexiglasskydd för möten med närstående

  I skydd av ett plexiglas kan vi erbjuda dig att också besöka din närstående utomhus vid kommunens vård- och omsorgsboenden. Tid för besöket bokas via boendet.

  Regler vid mötena

  Högst två personer över 15 år får komma till mötet. Även ett spädbarn får följa med. Besökarna uppmanas att alltid följa personalens instruktioner och anvisningar.

  • Alla som är med på mötet ska vara fullt friska och får inte ha några förkylningssymtom.
  • Fysisk kontakt är inte tillåtenDet är inte tillåtet att gå över till andra sidan av plexiglaset.
  • Fikabröd eller annat som tas med ska serveras på skilda fat på varsin sida om skärmen. Personalen kan hjälpa er med det.
 8. Anpassning av dagverksamhet 65+

  Den 7 september startade dagverksamheterna med anpassning för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet besökare i dagverksamheten blir färre. Som deltagare kan du därför troligtvis inte besöka dagverksamheten i samma omfattning som det står i ditt biståndsbeslut. Alla deltagare blir kontaktade av sin dagverksamhet för att komma överens om dagar för besök i verksamheten. 

  Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

 9. Surfplattor på kommunens äldreboenden

  Äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden kan ha långt till anhöriga och känna ensamhet. För att motverka ensamhet hos äldre genomför kommunen en satsning på digital teknik för att öka möjligheterna för boende och närstående att hålla kontakt med varandra. Ett 90-tal surfplattor har köpts in till kommunens vård- och omsorgsboenden.

  Målet är att underlätta kontakter med närstående. Socialt umgänge bidrar till god folkhälsa och livskvalitet. Båda är viktiga för ett hållbart Uppsala.

  Genom att skapa ett enkelt digitalt upplägg med både digitala lösningar och personalresurser vill vi bidra till glädje för både boende och närstående. Vi vill även skapa möjligheter och utrymme för alternativa aktiviteter som kan ge boende mental, social och fysisk stimulans.

 10. Stöd för dig som är äldre

  Om du behöver stöd finns flera organisationer att vända sig till. Du kan till exempel få samtalsstöd och hjälp med praktiska saker som att handla mat eller rasta hunden.

  Se kontaktvägar för dig som behöver stöd.

 11. Enskilda resor med färdtjänst

  Nu får du som har färdtjänst åka ensam i bilen utan extra kostnad. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen.

  Ändringen är tillfällig och varar till och med 31 december 2020.

  Läs om regeländringen för färdtjänstresor.

 12. Trygghetskamera

  För dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut finns möjlighet att testa digital tillsyn. Istället för att du besöks av hemtjänstpersonal får du tillsyn genom trygghetskameror.

  Läs mer om trygghetskameror.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Smitta av covid-19 på äldreboenden i Uppsala kommun

  Tolv brukare på fyra vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun har testats positivt för covid-19. Dessa personer avskiljs nu från övriga boende. Närstående underrättas.

 • Riktlinjer för besök på äldreboenden i Uppsala kommun

  Den 1 oktober upphör besöksförbudet på äldreboenden i Sverige. Det innebär att även Uppsala kommun kommer att tillåta besök. För att underlätta för verksamheten och säkerställa säkerheten kommer vissa krav att ställas i samband med besöken.

 • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

  I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Cykling utan ålder

  Uppsala kommun samarbetar med föreningen Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar. Cyklarna har plats för en cykelförare och ett passagerarsäte för två. Idén kommer ursprungligen från Danmark och finns nu i mer än 40 länder och många svenska kommuner. Såväl Uppsala kommun som Cykling utan ålder och Röda Korset erbjuder turer till de som inte kan cykla själva, men som ändå vill komma ut och känna vinden i håret.

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.