Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Bekräftat antal smittade

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

  Bekräftat antal inom egen och privat äldreomsorg 4 maj

  Antal smittade inom hemtjänst/hemsjukvård:

  0 personer av 2 159 brukare (0,0 %) inom 0 av 26 (0,0 %) verksamheter.

  Antal smittade inom särskilt boende, inklusive korttidsverksamhet:

  0 personer av 1 776 brukare (0,0 %) inom 0 av 39 (0 %) verksamheter.

  Statistiken uppdaterad 2021-05-04.

   

 2. Så här påverkar pandemin kommunal verksamhet för äldre

  Här nedan kan du läsa mer om hur vi anpassat våra verksamheter.

 3. Seniorresterauranger

  För att undvika spridning av coronavirus till utsatta och känsliga grupper har Uppsala kommun bestämt att tills vidare stänga kommunens sju seniorrestauranger.

 4. Träffpunkt 65+

  Träffpunkter 65+ öppnar upp för träffar utomhus från och med vecka 6.

  Vid våra utomhusträffar följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Max 8 deltagare och stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Föranmälan krävs för att delta. Läs mer om program och föranmälan för respektive träffpunkt. 

  För mer information, se Träffpunkter 65+ på webben.

  Följ facebooksidan Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun. Här kan du hålla kontakt med träffpunkterna. Välkommen!

  Facebook: Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun .

 5. Dagverksamhet 65+

  Sedan 7 september 2020 har dagverksamheter för personer 65 år och äldre bedrivits med anpassade rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Anpassningarna innebär bland annat att antalet besökare i dagverksamheten är färre. Som deltagare kan du därför troligtvis inte besöka dagverksamheten i samma omfattning som det står i ditt biståndsbeslut. Dagverksamheten informerar och kommer överens med dig som deltagare om besök i verksamheten.

 6. Besök vid vård- och omsorgsboenden, växelvård och korttidsvård

  Sedan 1 oktober 2020 är det åter möjligt att besöka vård- och omsorgsboenden, växelvård och korttidsvård. Besök ska genomföras på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Du kan också besöka din närstående utomhus, i skydd av plexiglas.

  Ta alltid kontakt med det boende du planerar att besöka i förväg. Meddela när du ska komma och följ alltid deras särskilda rutiner för besök.

  Vid lokala utbrott av smitta kan andra rutiner gälla.

  Meddela ditt besök

  Ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för det specifika boendet. Meddela i förväg när du planerar ett besök. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd inne i lägenheten.

  Var fullt frisk

  I samband med besök får du inte ha några förkylningssymtom som huvudvärk, halsont, feber, hosta eller snuva.

  Följ hygienrutinerna

  Sprita händerna vid boendets entré och när du lämnar lägenheten. Ha på dig visir under besöket. Det är särskilt viktigt om du kommer närmare än 1,5 meter. Ta med dig visiret hem för att kunna använda det under nästa besök. Fråga gärna personalen om råd kring visiren.

  Vistas i den boendes lägenhet

  Vistas i den boendes lägenhet och inte i de gemensamma utrymmen. Tänk på att hålla avstånd om du möter någon på vägen. Vistas gärna utomhus så långt det är möjligt.

  Ge endast eget fika till den du besöker

  Det är endast tillåtet att ta med eget fika till den du besöker och inte till övriga boende på avdelningen.

  Rutiner för besök utomhus vid plexiglasskydd

  Du kan också besöka din närstående utomhus i skydd av ett plexiglas. Tid för besöket bokas via boendet.

  Regler vid mötena

  Högst två personer över 15 år får komma till mötet. Även ett spädbarn får följa med. Besökarna uppmanas att alltid följa personalens instruktioner och anvisningar.

  • Alla som är med på mötet ska vara fullt friska och får inte ha några förkylningssymtom.
  • Fysisk kontakt är inte tillåten. Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av plexiglaset.
  • Fikabröd eller annat som tas med ska serveras på skilda fat på varsin sida om skärmen. Personalen kan hjälpa er med det.
 7. Surfplattor på kommunens äldreboenden

  Äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden kan ha långt till anhöriga och känna ensamhet. För att motverka  känsla av ensamhet satsar kommunen på digital teknik. Ett 90-tal surfplattor har köpts in till kommunens vård- och omsorgsboenden för att underlätta kontakter med närstående. Socialt umgänge bidrar till god folkhälsa och livskvalitet

  Genom att skapa ett enkelt upplägg med både digitala lösningar och personalresurser vill vi bidra till glädje för både boende och närstående. Vi vill även skapa möjligheter och utrymme för alternativa aktiviteter som kan ge boende mental, social och fysisk stimulans.

 8. Särskilda team och enheter

  Äldrenämnden beslutade den 23 april 2020 om ytterligare förberedelser för att snabbt kunna anpassa verksamheten i händelse av en ökad smittspridning av covid-19.

  Kommunen har inrättat beredskap för särskilda hemvårdsteam inom hemtjänsten och hemsjukvården, och en personcentrerade särskild bemanning för vård av brukare med demenssjukdom som smittas av covid-19. Verksamheterna ska kunna aktiveras inom 48 timmar utifrån behov.

  Även rutiner för matinköp förbereds på ett sätt som minimerar antalet besök från personal inom hemtjänst.

  Tanken bakom åtgärderna är att ytterligare begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 för att på så vis minimera smittspridning.

  Åtgärderna bidrar även till att säkerställa tillgång på personal och effektivitet i kontakter med Region Uppsala.

  Läs mer om beslutet.

 9. Tillsyn på natten via trygghetskamera

  För dig som har tillsyn på natten i ditt biståndsbeslut finns möjlighet att testa digital tillsyn. Istället för att du besöks av hemtjänstpersonal får du tillsyn genom trygghetskameror.

  Läs mer om trygghetskameror.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Så ska äldreomsorgen utvecklas och stärkas efter pandemin

  Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. För att möta utmaningarna startar nu ett utvecklingsarbete utifrån väl avvägda prioriteringar – det beslutade äldrenämnden under torsdagen. Bland annat ska äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och delade turer ska tas bort.

 • Krishantering inom äldreomsorgen under coronapandemin

  Äldreomsorgen i Uppsala kommun var inte rustad för en så pass omfattande kris som cornoapandemin innebar – det slår konsultbolaget Sweco fast i en rapport som kommunstyrelsen beställt. Kritiken handlar bland annat om att organisationen var för slimmad och att det saknades styrning.

 • Vård- och omsorgsboendet Tunåsen får ny utförare

  Vård- och omsorgsboendet Tunåsen kommer från och med 1 april att drivas av Uppsala kommun. Boendet har tidigare drivits av företaget Förenade Care, men det avtalet kommer inte att förnyas.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Cykling utan ålder

  Uppsala kommun samarbetar med föreningen Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar. Cyklarna har plats för en cykelförare och ett passagerarsäte för två. Idén kommer ursprungligen från Danmark och finns nu i mer än 40 länder och många svenska kommuner. Såväl Uppsala kommun som Cykling utan ålder och Röda Korset erbjuder turer till de som inte kan cykla själva, men som ändå vill komma ut och känna vinden i håret.

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.