Boende för äldre – en översikt

 1. I korthet


  Anpassa bostaden för att kunna bo kvar

  Du som vill bo kvar hemma, men har svårt att göra det på grund av en funktionsnedsättning, kan söka bidrag för anpassning av din bostad. Du kan få bidrag för anpassningar både av inomhus- och utomhusmiljön. Exempel på anpassningar är att ta bort trösklar, bredda dörröppningar, montera ledstång eller ramp.
  Sök bidrag för bostadsanpassning

  Flytta till bostad för äldre

  Det finns olika former av boende för äldre:

  • seniorboenden
  • trygghetsboenden
  • vård- och omsorgsboenden.

  Vad som passar bäst beror på i vilken omfattning du är i behov av vård och service.

  Fäll ihop
 2. Seniorboende


  Seniorboenden har bostäder med hög tillgänglighet. Det är lätt att ta sig fram i bostaden även med hjälpmedel. Hygienutrymmen är välplanerade och rymliga. Det finns hiss från markplan och utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel.

  En del seniorboenden har gemensamhetslokaler och erbjuder viss service.

  Seniorbostäder finns både som hyresrätter och bostadsrätter. Du söker seniorboende på samma sätt som andra bostäder, det vill säga via bostadsföretag, mäklare eller annons i tidningen. För seniorboende i hyresrätt ställer du dig i kö.

  Det behövs inget biståndsbeslut för att flytta till ett seniorboende. 

  Lägsta ålder för att flytta in är oftast 55 år, men det finns också seniorbostäder där gränsen är från 65 år.

  Fäll ihop
 3. Trygghetsbostad


  Om du är över 70 år och inte känner dig trygg i en vanlig bostad, kan du få bo i en trygghetsbostad.

  Du behöver inte biståndsbeslut

  För att få en trygghetsbostad ställer du dig i kö till en vanlig hyrerätt hos Uppsala Bostadsförmedling. Lägsta ålder för att flytta in är 70 år, men medflyttande kan vara yngre.

  Trygghetsbostäder ska vara tillgängliga

  Enligt kommunens kriterier ska en trygghetsbostad

  • ha hiss
  • gå lätt att nå med bil
  • ha låga trösklar, eller inga alls
  • ha badrum som anpassats för den som har svårt att röra sig
  • ligga nära gemensamma lokaler för måltider och umgänge
  • ha en värd som håller kontakt med de boende och skapar god gemenskap.

  Läs äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder.

  Gemensam kö till alla trygghetsbostäder

  Det är gemensam kö till alla trygghetsbostäder, oavsett vem som är hyresvärd. Lägenheterna förmedlas av Uppsala Bostadsförmedling.

  Kommunen har följande trygghetsbostäder:

  • Orstenen: Granitvägen 5, 7 och 9 i Eriksberg
  • Snickargården: Snickargatan 4–6 i Sala backe
  • Örnen: Vretgränd 3 och Kungsängsgatan 25 i city
  • Nyby: Leopoldsgatan 1–3 och 7–9 i Nyby.

  Läs mer om Uppsala kommuns trygghetsbostäder. (PDF, 76 KB)

  Fäll ihop
 4. Vård- och omsorgsboende


  Vård- och omsorgsboenden är till för dig som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet finns det alltid omvårdnadspersonal på plats och tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

  De boende har egen lägenhet eller ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler.

  Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunen.
  Läs om vård- och omsorgsboende

  Fäll ihop
 5. Beslut och överklagan


  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

  Läs mer om beslut och hur du kan överklaga.

  Fäll ihop
 6. Korttidsvård


  Du som har behov av vård och omsorg dygnet runt under en kortare period kan ha rätt till korttidsvård. Korttidsvård kan exempelvis vara aktuellt efter att du har vistats på sjukhus, har ett komplext behov av sjukvård som du inte kan få hemma, har en demenssjukdom eller är förvirrad. För att få korttidsvård behöver du ett biståndsbeslut. Platser för korttidsvård kan finnas både som en egen enhet och som ett antal platser på ett vård- och omsorgsboende. 

  Växelvård

  Växelvård är en form av korttidsvård när du vistas regelbundet under kortare perioder på ett växelvårdsboende. Samtidigt som det ger dig möjlighet till aktivitet och miljöombyte, ger det dina anhöriga vila och egen tid.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–15.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop