Boende för äldre – en översikt

 1. I korthet


  Anpassa bostaden för att kunna bo kvar

  Du som vill bo kvar hemma, men har svårt att göra det på grund av en funktionsnedsättning, kan söka bidrag för anpassning av din bostad. Du kan få bidrag för anpassningar både av inomhus- och utomhusmiljön. Exempel på anpassningar är att ta bort trösklar, bredda dörröppningar, montera ledstång eller ramp.
  Sök bidrag för bostadsanpassning

  Flytta till bostad för äldre

  Det finns olika former av boende för äldre:

  • seniorboenden
  • trygghetsboenden
  • vård- och omsorgsboenden.

  Vad som passar bäst beror på i vilken omfattning du är i behov av vård och service.

  Fäll ihop
 2. Seniorboende


  Seniorboenden har bostäder med hög tillgänglighet. Det är lätt att ta sig fram i bostaden även med hjälpmedel. Hygienutrymmen är välplanerade och rymliga. Det finns hiss från markplan och utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel.

  En del seniorboenden har gemensamhetslokaler och erbjuder viss service.

  Seniorbostäder finns både som hyresrätter och bostadsrätter. Du söker seniorboende på samma sätt som andra bostäder, det vill säga via bostadsföretag, mäklare eller annons i tidningen. För seniorboende i hyresrätt ställer du dig i kö.

  Det behövs inget biståndsbeslut för att flytta till ett seniorboende. 

  Lägsta ålder för att flytta in är oftast 55 år, men det finns också seniorbostäder där gränsen är från 65 år.

  Fäll ihop
 3. Trygghetsboende


  Trygghetsbostäder är bostäder för äldre som inte känner sig trygga i en vanlig bostad. För att något ska få kallas för trygghetsboende måste bostäderna uppfylla vissa kriterier som kommunen har satt upp.

  Trygghetsbostäder ska ha hög tillgänglighet. Husen har hiss och porten är lättåtkomlig med bil. Bostaden har låga eller inga trösklar och badrummen är anpassade för dig som har svårt att röra dig. I anslutning till huset finns gemensamma lokaler där de som vill kan äta tillsammans eller på annat sätt umgås. Trygghetsboendet har en värd eller värdinna, som ansvarar för att hålla kontakt med de boende och skapa god gemenskap.

  Det krävs inget biståndsbeslut för att få flytta till ett trygghetsboende, utan du ställer dig i kö som till en vanlig hyresrätt. Det är respektive hyresvärd som har hand om uthyrning och kö till sina trygghetsboenden. Lägsta ålder för att flytta in är 70 år, men medflyttande kan vara yngre.

  1 mars 2018 förändrar vi vårt sätt att hantera kön till kommunens trygghetsbostäder. Läs mer om förändringarna.

  Läs äldrenämndens kriterier för trygghetsbostäder

  Hyresvärdar som har trygghetsbostäder

  Rikshem

  Kontakta kundtjänst för information och intresseanmälan.
  Telefon: 010-709 92 00
  Webbplats: rikshem.se

  Rikshems trygghetsbostäder:

  • Ramund, Dalgatan 3 i Luthagen
  • Fyrislundsgården, Fyrislundsgatan 64 i Årsta

  Uppsala kommun

  Lägenheterna hyrs ut via Riksbyggen, kontaktperson Maria Eriksson.
  E-post: maria.eriksson@riksbyggen.se
  Telefon: 018-18 97 10, 0771-860 860
  Anmäl dig till Uppsala kommuns trygghetsboende via blankett (PDF, 87 KB)

  Uppsala kommuns trygghetsbostäder:

  • Orstenen, Granitvägen 5, 7 och 9 i Eriksberg
  • Snickargården, Snickargatan 4–6 i Sala backe
  • Örnen, Vretgränd 3 och Kungsängsgatan 25 i city
  • Nyby, Leopoldsgatan 1–3 och 7–9 i Nyby

  Läs mer om respektive trygghetsboende (PDF, 53 KB)

  Uppsalahem

  Vänd dig till Uppsala Bostadsförmedling om du vill ställa dig i kö till Uppsalahems trygghetsboenden.
  Webbplats: Uppsala Bostadsförmedling 

  Uppsalahems trygghetsbostäder:

  • Rörgatan 9–15 i Två torn 1, Mimmi Ekholms plats, Luthagen
  Fäll ihop
 4. Vård- och omsorgsboende


  Vård- och omsorgsboenden är till för dig som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet finns det alltid omvårdnadspersonal på plats och tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

  De boende har egen lägenhet eller ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler.

  Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunen.
  Läs om vård- och omsorgsboende

  Fäll ihop
 5. Korttidsvård


  Du som har behov av vård och omsorg dygnet runt under en kortare period kan ha rätt till korttidsvård. Korttidsvård kan exempelvis vara aktuellt efter att du har vistats på sjukhus. För att få korttidsvård behöver du ett biståndsbeslut. Platser för korttidsvård kan finnas både som en egen enhet och som ett antal platser på ett vård- och omsorgsboende. 

  Växelvård

  Växelvård är en form av korttidsvård när du vistas regelbundet under kortare perioder på ett växelvårdsboende. Samtidigt som det ger dig möjlighet till aktivitet och miljöombyte, ger det dina anhöriga vila och egen tid.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Fäll ihop