Äldreombudsmannen

Om du har frågor eller funderingar som handlar om personer som är 65 år eller äldre, kan du kontakta äldreombudsmannen.

Heléne Stenlund börjar arbeta som äldreombudsman i Uppsala kommun 13 augusti 2018. Så länge kan du vända dig till Seniorguide Uppsala för att få svar på dina frågor.

Till äldreombudsmannen kan du lämna dina synpunkter på den hjälp du får. Det kan till exempel handla om hemtjänst, vård- och omsorgboende och bostadsfrågor men även andra saker.

Både du som själv är äldre och anhöriga kan ställa frågor och få råd. Även organisationer och anställda inom äldrevård och hemvård kan höra av sig till äldreombudsmannen. 

Äldreombudsmannen är fristående, opartisk och har tystnadsplikt.

Årsrapporter

Läs äldreombudsmannens årsrapporter. 

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44