Äldreombudsmannen

Om du har frågor eller funderingar som handlar om personer som är 65 år eller äldre, kan du kontakta äldreombudsmannen.

Till äldreombudsmannen kan du lämna dina synpunkter på den hjälp du får. Det kan till exempel handla om hemtjänst, vård- och omsorgboende och bostadsfrågor men även andra saker.

Både du som själv är äldre och anhöriga kan ställa frågor och få råd. Även organisationer och anställda inom äldrevård kan höra av sig till äldreombudsmannen. 

Äldreombudsmannen är fristående, opartisk och har tystnadsplikt.

Äldreombudsman för Uppsala kommun är idag Helene Stenlund.

Helene Stenlund, äldreombudsman.

Årsrapporter

Läs äldreombudsmannens årsrapporter. 

Kontakta äldreombudsmannen

Telefon: 018-727 12 39, tisdag, onsdag, fredag 8.30–9.30.
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, Fyrisborgsgatan 1, 753 75 Uppsala