Resa till och från skolan – grundskola

 1. Rätt till skolskjuts


  Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem.
  Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet (PDF, 119 KB)

  Avaktivera busskortet

  Vårdnadshavare till barn som inte tänker använda det hemskickade busskortet ska avaktivera det genom att fylla i ett webbformulär.
  Avaktivera busskortet

  Ansök om skolskjuts

  Om du har särskilda skäl, som till exempel växelvis boende, funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon. Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. 

  Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

  Om du har ett funktionshinder kan du bifoga ett utlåtande till din ansökan.
  Blankett för utlåtande (PDF, 560 KB)

  Ansök om skolskjuts (PDF, 704 KB)

  Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 
  Läs om hur busskorten fungerar på ul.se

  Överklaga beslut

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

  Skolskjuts med taxi

  Trafikcentralen vid enheten för särskild kollektivtrafik hanterar skoltransporter med taxi. Skoltransporter med taxi likställs med skolskjuts med buss. Därför samplaneras alla taxiresor. Det innebär att elev som har beviljats skolskjuts med taxi kommer att samåka med andra elever.

  Du som har fått din ansökan beviljad behöver skicka ett skolskjutsunderlag till trafikcentralen. Du hittar blanketter för skolskjutsunderlag på utforare.uppsala.se.

  Du kan inte få skolskjuts med taxi för resor till och från fritidshem. Vårdnadshavare till barn som är på fritidshem efter skoldagen är ansvarig för transporten hem.

  Fäll ihop
 2. Skolskjutsområden


  Se skolskjutsområden på kartan.uppsala.se. 

  För att se skolskjutsområdena i kartan väljer du:

  1. Utbildning & omsorg
  2. Grundskolor
  3. Årskurs

  Instruktion: skolskjutsområden i kartverktyget (PDF, 363 KB)

  Fäll ihop
 3. Kostnadsfria resor till skolor utanför ditt skolskjutsområde


  Om du väljer att gå i en grundskola utanför ditt skolskjutsområde kan du få ett busskort för befintlig linjetrafik. Det gäller om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

  Vid kostnadsfria resor är det vårdnadshavare som är ansvarig för resan, inte kommunen.

  Du behöver inte ansöka om kostnadsfria resor om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 
  Läs om hur busskorten fungerar på ul.se

  Fäll ihop
 4. Tappat eller skadat kort


  Om du tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort inom fem vardagar. Under den tiden får du betala dina resor själv.

  Anmäl borttappat eller trasigt kort till ul.se

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

  Telefon: 018-727 08 00 måndag–torsdag 9.30-11.30
  Fäll ihop