Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Yrkeshögskolan ger utbildningar skapade i samarbete med näringslivet. Utbildningarnas längd är från ett halvår till tre år. En del av utbildningen sker på en arbetsplats, lärande i arbete (LIA).

  För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. I en del fall krävs också särskild behörighet. Dina personliga egenskaper är också viktiga vid antagning.

  Ansök till yrkeshögskoleutbildningar 

  Läs om yrkeshögskoleutbildningar på yrkeshogskolan.se . När du vet vilken utbildning du vill läsa, kontakta utbildningsanordnaren för information om hur du ansöker.

  Lärlingsutbildning inom yrkeshögskolan

  Läs om lärlingsutbildningar på hantverkslarling.se.

 2. Byggnadsingenjör mark och vatten

  • start: Augusti 2021
  • sista ansökningsdag: Ansökan till utbildningen är stängd
  • kurslängd: 1,5 år
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål

  I utbildningen ingår bland annat:

  • Geoteknik och hydrogeologi: hur dagvattnets rörelser påverkar marken och de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg
  • Hur väderlek och klimat påverkar de fysikaliska egenskaperna och processerna i marken
  • Byggtekniska metoder för markarbeten
  • Entreprenadjuridik
  • Produktionsplanering och ekonomistyrning av markprojekt
  • Ledningsläggning och dimensionering av ledningar

  Behörighet

  Se webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Distans 

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

 3. Läke- och livsmedelstekniker

  • start: 30 september 
  • sista ansökningsdag: 30 april 
  • kurslängd: 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  Här är utbildningen med inriktning mot ett kvalificerat praktiskt arbete inom läke- och livsmedelsindustrin. En utbildning för dig som vill bidra till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen eller arbeta med framtidens hållbara näring i svensk livsmedelsindustri.

  Efter utbildningen kan du arbeta som: 

  • Kvalitetstekniker läke-/livsmedel
  • Livsmedelstekniker
  • Läkemedelstekniker
  • Processtekniker läke-/livsmedel
  • Produktionstekniker

  Behörighet

  Se behörighet och kursinnehåll på webbplats 

  Studieort och ansvarig kommun

  Folkuniversitetet Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  E-post: tania.brown@folkuniversitetet.se

 4. Medicinsk sekreterare

  • start: 13 september
  • sista ansökningsdag: 30 april
  • kurslängd: 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  Medicinska sekreterare har många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Att vara noggrann och ha känsla för service är bra egenskaper för en medicinsk sekreterare, liksom att ha intresse för språk och människor.

  Behörighet

  Se webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Folkuniversitetet Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Om du har frågor är du välkommen att kontakta utbildningens utbildningsledare: tania.brown@folkuniversitetet.se

 5. Mobila system och GIT

  • start: 1 september 2021
  • sista ansökningsdag: Se webbplats
  • kurslängd: två år (fyra terminer)
  • kurspoäng: 420 Yh-poäng, 84 veckor, heltid, distans

  Mål

  • gedigen kunskap i GIS-hantverket.
  • förstår geodata och kan använda alla de större GIS-programmen ArcGIS, QGIS och MapInfo, såväl som webbaserade och mobila GIS.
  • introduktion till områden som projektmetodik, programmering, mätteknik och mobila system.

  Specifika mål

  • Kunskaper inom de ledande GIS-plattformarna ArcGIS for Desktop, MapInfo Pro och QGIS. 
  • Kunskaper om objektorienterad programmering med fokus på GIT/GIS-tillämpning. 
  • En djupare förståelse för uppbyggnad och arkitektur hos ett komplett GIS. 
  • Kunskaper om tekniken bakom mobila appar .
  • Lära dig mätmetodik med totalstation och GPS. 
  • Lära dig processen kring planering och genomförande av projekt.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun

  Studier på distans.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 070-7172199
  Epost: andrei.escalier@ocellus.se

 6. Optikerassistent med säljkompetens

  • start: 6 september 2021
  • sista ansökningsdag: 30 april
  • kurslängd: 40 veckor
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  Att bli en trovärdig säljare av optiska produkter och kunna möta alla kunder och ge kvalificerad rådgivning vid köp av personligt anpassade optiska hjälpmedel. Du ska också  kunna assistera optikern med förberedande och kompletterande tester/mätningar.

  Behörighet

  • Grundläggande behörighet 

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Johanna Warme på johanna.warme@folkuniversitetet.se

 7. Projekteringsingenjör – BIM Anläggning

  • start: 23 augusti 
  • sista ansökningsdag: 3 maj 
  • kurslängd: 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  Utbildningen syftar till att utveckla färdigheter i beräkningar och anpassningar inom anläggningsteknik, hela den obrutna digitala byggkedjan samt samverkan med andra involverade yrkesroller.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun

  Påhlmans handelsinstitut, Uppsala. 

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  hans.sundstrom@phi.se

 8. Sadelmakare

  • start: augusti 2021
  • sista ansökningsdag: Ansökan till utbildningen är stängd
  • kurslängd: 129 veckor
  • kurspoäng: 645 Yh-poäng

  Mål

  • Utbildningen sker i skolform blandad med lärande i arbete (LIA 25 procent av utbildningen). Teoretiska och praktiska övningar varvas vid den egna arbetsbänken. Vi arbetar i stora, ljusa lokaler.
  • Du får möta företagare, kunder, leverantörer och ta del av småföretagarandan. 
  • Företaget får en hantverkare som är mitt i eller i slutet av sin utbildning, som är en resurs i form av arbete i befintlig produktion.

  Behörighet

  Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper kommer att kallas till arbetsprov. Matematik A med lägst G från gymnasieskola eller Gy 11 med lägst betyg E.

  Studieort och ansvarig kommun

  Tärnsjö, Heby kommun.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  info@sadelmakeriskolan.se

 9. Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering

  • start: 6 september
  • sista ansökningsdag: 30 april
  • kurslängd: utbildningen är på halvfart och distans under två år med inplanerade studieträffar.
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  Utbildningen bedrivs på halvfart och distans med inplanerade studieträffar. Målet är att du ska få specialiserade kunskaper i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt. Som specialstundersköterskamed denna inriktning kan du komma att utföra bedömningar av hälsotillstånd, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda/utbilda inom området.

  Behörighet

  • Särskilda förkunskaper krävs.
   Vård- och omsorgsprogrammet: Etik och människans livsvillkor 100p, Medicin 1 150p, Vård- och omsorgsarbete 1 200p,  Vård- och omsorgsarbete 2 150p. Yrkeserfarenhet: Arbete som undersköterska inom vård och omsorg, 1 år heltid.

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  info.utbildning@samariterhemmet.se

 10. Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens

  • start: Augusti 2022
  • sista ansökningsdag: Ansökan till utbildningen är stängd
  • kurslängd: 1 år
  • kurspoäng: 225 Yh-poäng

  Mål

  Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens kan du arbeta inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och kriminalvården.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Studier på distans. Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  E-post: fragayh@ya.se

 11. Specialistundersköterska Multisjuka äldre

  • start: 16 augusti och 15 november
  • sista ansökningsdag: Se webbplats 
  • kurslängd: 2 år, halvfart 
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun 

  Distans med fysiska träffar i Uppsala. 

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  E-post: info@kui.se

 12. Tandsköterska

  • start: 6 september 2021
  • sista ansökningsdag: 30 april
  • kurslängd: Drygt 1,5 år
  • kurspoäng: 325 Yh-poäng

  Mål

  Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Tandsköterska, YH Tandsköterska, är för dig som vill arbeta med tandvård inom allmäntandvård och specialisttandvård. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt

  Behörighet

  • Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyget betyg E/G/3 i följande kurser: - Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Monica Westerberg monica.westerberg@folkuniversitetet.se

 13. Trädgårdsanläggare - Hållbar park och utemiljö

  • start: 30 augusti 2021
  • sista ansökningsdag: se webbplats
  • kurslängd: 1,5 års heltidsstudier
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål 

  Utbildningen Trädgårdsanläggare – hållbar park och utemiljö passar dig som vill arbeta med naturen som ditt arbetsfält genom att planera, anlägga och plantera parker samt privata och offentliga grönytor. Utbildningen är utformad så att du ska yrkeserfarenhet om minst ett år på minst halvtid inom den gröna sektorn och vill fördjupa dina kunskaper inom trädgårdsanläggning. Om du inte har yrkeserfarenhet behöver du styrka att du har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att du kan tillgodogöra sig utbildningen. 

  Behörighet

  Se webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala 

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  E-post: info@hvilanutbildning.se

 14. TRAC Turism- och Resekonsult, distans

  • start: Augusti 2021
  • sista ansökningsdag: Öppen för sen ansökan till 5 september
  • kurslängd: 2 år, distans
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål 

  Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser. Att arbeta med inkommande turism är en del av turism- och resekonsultens arbete.

  Behörighet

  Se webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Yrkesakademin

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  E-post: fragayh@ya.se

 15. Yrkesfotograf

  • start: Utbildningen startar 11 augusti 2021
  • sista ansökningsdag: 25 april 2021
  • kurslängd: 3 år, varav två terminer praktik
  • kurspoäng: 600 Yh-poäng

  Mål

  Yrkesfotograf för stillbild och rörlig bild.

  Behörighet

  Gymnasieexamen. Förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Du ska ha arbetat med och ha grundläggande kunskaper i Photoshop CC och Lightroom CC.

  Studieort och ansvarig kommun

  Nordens Fotoskola på Biskops Arnö.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 0171–826 70 
  E-post: info@nordensfotoskola.se

 16. Yrkeshögskoleutbildningar i Norrtälje

  Utbildningar som startar hösten 2021 

  • Akvaponiingenjör
  • Byggproduktionsledare - ROT
  • Fastighetsingenjör - tekniska system
  • Kvalificerad säljare för optikbranschen
  • Redovisningskonsult
  • Specialistutbildad undersköterska, akutsjukvård
  • Solenergiprojektör
  • Specialistutbildad undersköterska, demensvård
  • Produktionsledare anläggning
  • Lärarassistent med digital kompetens
  • Front-end Developer
  • Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/stödpedagog

  Behörighet

  Distans, Norrtälje

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningarna

  Kontakt

  Telefon: 0176-28 61 00
  E-post: info@campusroslagen.se

Nyheter om vuxenutbildning

 • Nu kan du besöka Utbildnings- och jobbcenter i Kvarngärdet och i Gottsunda

  På Utbildnings- och jobbcenter får du information och stöd av våra coacher med att söka utbildningar och jobb. Nu öppnar vi för första gången dörrarna för besökare i våra nya lokaler i Kvarngärdet Gränby. Även Gottsunda tar emot besökare igen.

 • Sara hittade sin väg till jobb via en yrkesutbildning

  Sara gick en vuxenutbildning och pluggade till undersköterska efter att ha jobbat på en stormarknad i många år. Hon är glad att hon har gått utbildningen och konstaterar att skillnaden mellan att jobba på stormarknad och att vara undersköterska ibland inte är så stor. Att kunna möta människor är viktigt i båda yrkena.

 • Ny webbplats hjälper internationella talanger i Uppsala

  Uppsalas arbetsgivare rekryterar varje år tusentals internationella talanger med olika spetskompetenser. Men många väljer att flytta vidare, vilket är en stor förlust för både samhället och arbetsgivarna. Därför startar nu universiteten, regionen, kommunen och Handelskammaren ett helt nytt initiativ – Uppsala International Hub – för att behålla talangerna i regionen.

Se fler nyheter