Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Yrkeshögskolan ger utbildningar skapade i samarbete med näringslivet. Utbildningarnas längd är från ett halvår till tre år. En del av utbildningen sker på en arbetsplats, lärande i arbete (LIA).

  För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. I en del fall krävs också särskild behörighet. Dina personliga egenskaper är också viktiga vid antagning.

  Ansök till yrkeshögskoleutbildningar 

  Läs om yrkeshögskoleutbildningar på yrkeshogskolan.se . När du vet vilken utbildning du vill läsa, kontakta utbildningsanordnaren för information om hur du ansöker.

  Lärlingsutbildning inom yrkeshögskolan

  Läs om lärlingsutbildningar på hantverkslarling.se.

 2. Byggnadsingenjör produktion

  Byggnadsingenjör produktion

  • start: 24 augusti
  • sista ansökningsdag: 4 maj
  • kurslängd: 80 veckor, 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  En utbildning för dig som vill arbeta med nyproduktion inom bygg, byggande av skolor, vårdinrättningar och kommersiella fastigheter. 

  Efter utbildningen kan du jobba som till exempel biträdande arbetsledare, arbetsledare eller entreprenadingenjör. Du som har tidigare erfarenheter från byggbranschen kan också jobba som kalkylingenjör eller biträdande platschef.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet, godkänt i Matematik B/2, godkänt i bygg och anläggning 1 eller motsvarande kunskaper. 

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 08-466 60 00
  E-post: antagningen@nackademin.se

 3. Byggnadsingenjör mark och vatten – Distans

  Byggnadsingenjör mark och vatten – Distans

  • start: 24 augusti
  • sista ansökningsdag: 4 maj
  • kurslängd: 60 veckor, 1,5 år
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål

  Byggnadsingenjörer inom mark och vatten arbetar som arbetsledare eller biträdande arbetsledare med produktion av anläggningar eller som projektörer med produktion av ritningar för markprojekt.

  De anställs av bygg- eller konsultföretag och kan arbeta med olika arbetsuppgifter i byggprocessens samtliga skeden, d.v.s. med projektering, produktion, drift och underhåll. I arbetet ingår att framställa ritningar/modeller och upprätta kalkyler utifrån dessa, utföra mängdavtagning och ta fram offerter.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet, godkänt i Matematik B/2, godkänt i bygg och anläggning 1 eller motsvarande kunskaper. 

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala - Distans

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 08-466 60 00
  E-post: antagningen@nackademin.se

 4. Diplomerad resekonsult

  Diplomerad Resekonsult – TRAC

  • start: augusti 2020
  • sista ansökningsdag, se webbplats
  • kurslängd: 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  Som resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun

  Distans, Uppsala och Helsingborg.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  Epost: fragayh@ya.se

 5. Drift- och fastighetstekniker

  Drift- och fastighetstekniker

  • start: augusti 2020
  • sista ansökningsdag, se webbplats
  • kurslängd: 1,5 år
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål

  Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun

  Studier på distans, Uppsala, Västerås och Halmstad.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  Epost: fragayh@ya.se

 6. Entreprenadupphandlare, bygg och mark

  Entreprenadupphandlare, bygg och mark

  • start: 24 augusti
  • sista ansökningsdag: 24 april
  • kurslängd: 80 veckor, 2 år
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål

  • Specialiserade kunskaper kring den operativa inköpsprocessen som entreprenadupphandlare.
  • Anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader och olika upphandlingsförfaranden inklusive valfrihetssystem och koncessioner.
  • Svensk upphandlingslagstiftning och bakomliggande EU-direktiv, avtalsrätt och avtalsrelationer.
  • Specialiserade kunskaper kring utgångspunkter för offentlig upphandling såsom samhälleliga mål, miljö- och sociala hänsyn, etnisk och kulturell mångfald och innovationsperspektiv.
  • Specialiserade kunskaper inom affärskommunikation
  • Specialiserade kunskaper inom elektronisk upphandling/flöden (e-upphandling, e-handel).
  • Specialiserade kunskaper inom regelverket för bygg- och entreprenadupphandlingar av mark och fastigheter.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och särskild behörighet. Kurser eller motsvarande kunskaper inom:

  • engelska 6, 100p
  • matematik 2, 100p
  • svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

  Studieort och ansvarig kommun

  Eskilstuna, satellitorter i Stockholm och Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Linda Widding Bisenius
  linda.bisenius@phi.se 
  info@phi.se

 7. Mobila system och GIT

  Mobila system och GIT, geografiska informationssystem

  • start: 31 augusti 2020
  • sista ansökningsdag: 31 maj 2020
  • kurslängd: två år (fyra terminer)
  • kurspoäng: 420 Yh-poäng, 84 veckor, heltid, distans

  Mål

  • gedigen kunskap i GIS-hantverket.
  • förstår geodata och kan använda alla de större GIS-programmen ArcGIS, QGIS och MapInfo, såväl som webbaserade och mobila GIS.
  • introduktion till områden som projektmetodik, programmering, mätteknik och mobila system.

  Specifika mål

  • Kunskaper inom de ledande GIS-plattformarna ArcGIS for Desktop, MapInfo Pro och QGIS. 
  • Kunskaper om objektorienterad programmering med fokus på GIT/GIS-tillämpning. 
  • En djupare förståelse för uppbyggnad och arkitektur hos ett komplett GIS. 
  • Kunskaper om tekniken bakom mobila appar .
  • Lära dig mätmetodik med totalstation och GPS. 
  • Lära dig processen kring planering och genomförande av projekt.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen  

  Studieort och ansvarig kommun

  Studier på distans.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 070-7172199
  Epost: andrei.escalier@ocellus.se

 8. Optikerassistent

  Optikerassistent med säljkompetens

  • start: 7 september 2020
  • sista ansökningsdag: 30 april 2020
  • kurslängd: 40 veckor
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  Efter utbildningen kan du jobba som optikerassistent med säljkompetens och sälj- och kundrådgivare inom optikbranschen.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet.

  Studieortoch ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  E-post: marina.arnautovic@folkuniversitetet.se

 9. Sadelmakare

  Sadelmakare

  • start: augusti 2020
  • sista ansökningsdag, se webbplats
  • kurslängd: 129 veckor
  • kurspoäng: 645 Yh-poäng

  Mål

  • Utbildningen sker i skolform blandad med lärande i arbete (LIA 25 procent av utbildningen). Teoretiska och praktiska övningar varvas vid den egna arbetsbänken. Vi arbetar i stora, ljusa lokaler.
  • Du får möta företagare, kunder, leverantörer och ta del av småföretagarandan. 
  • Företaget får en hantverkare som är mitt i eller i slutet av sin utbildning, som är en resurs i form av arbete i befintlig produktion.

  Behörighet

  Alla sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper kommer att kallas till arbetsprov. Matematik A med lägst G från gymnasieskola eller Gy 11 med lägst betyg E.

  Studieort och ansvarig kommun

  Tärnsjö, Heby kommun.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  info@sadelmakeriskolan.se

 10. Specialistundersköterska inom äldrevård

  Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering

  • start: 7 september 2020
  • sista ansökningsdag: 30 april 2020
  • kurslängd: utbildningen är på halvfart och distans under två år med inplanerade studieträffar.
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  Efter utbildningen ska du ha specialiserade kunskaper i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt. Dina arbetsuppgifter kan vara att göra bedömningar av hälsotillstånd, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda och utbilda.

  Behörighet

  • Förutom grundläggande behörighet krävs särskilda förkunskaper, se webbplats .
  • Vård- och omsorgsprogrammet: Etik och människans livsvillkor 100 poäng, medicin 1150 poäng, vård- och omsorgsarbete 1200 poäng och vård- och omsorgsarbete 2150 poäng.
  • Yrkeserfarenhet: arbete som undersköterska inom vård och omsorg, 1 år heltid.

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  info.utbildning@samariterhemmet.se

 11. Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens

  Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens

  • start: augusti 2020
  • sista ansökningsdag, se webbplats
  • kurslängd: 1 år
  • kurspoäng: 225 Yh-poäng

  Mål

  Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens kan du arbeta inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och kriminalvården.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplats

  Studieort och ansvarig kommun

  Studier på distans. Uppsala.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  Epost: fragayh@ya.se

 12. Specialistundersköterska, multisjuka äldre

  Specialistundersköterska, multisjuka äldre

  • start: 17 augusti 2020
  • sista ansökningsdag: 5 maj 2020
  • kurslängd: 2 år 50 procent distans
  • kurspoäng: 200 Yh-poäng

  Mål

  • Fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor.
  • Specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi och rollen som handledare.
  • Efter examen kan du jobba som specialistundersköterska inom äldrevård. 

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs om särskilda förkunskaper på  webbplats .

  Minst 1 års yrkeserfarenhet, minst 50 procent som undersköterska med inriktning äldrevård.

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala, Kompetensutvecklingsinstitutet.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Kompetensutvecklingsinstitutet Yrkeshögskola
  Telefon: 08-522 506 80
  Epost: yrkeshogskola@kui.se

 13. Steriltekniker

  Steriltekniker

  • start: augusti 2020
  • sista ansökningsdag, se webbplats
  • kurslängd: 1,5 år
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål

  Som steriltekniker är du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument.

  Behörighet

  Läs om behörighet på webbplatsen

  Studieort och ansvarig kommun

  Distans, Uppsala och Stockholm, Halmstad

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Yrkesakademins kundservice
  Telefon: 023-584 00
  Epost: fragayh@ya.se

 14. Tandsköterska

  Tandsköterska

  • start: september 2020
  • sista ansökningsdag: 30 april
  • kurslängd: drygt 1,5 år
  • kurspoäng: 325 Yh-poäng

  Mål

  • För dig som vill arbeta med tandvård inom allmäntandvård och specialisttandvård.
  • Tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt.
  • Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som tandsköterska, YH tandsköterska.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och uppvisa kunskaper motsvarande betyget E/G/3 i följande kurser: svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, eller motsvarande.

  Studieort och ansvarig kommun

  Folkuniversitetet i Uppsala

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Epost: monica.westerberg@folkuniversitetet.se

 15. Trädgårdsanläggare – hållbar park och utemiljö

  Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö 

  • start: 31 augusti 2020
  • sista ansökningsdag: se webbplats
  • kurslängd: 1,5 års heltidsstudier
  • kurspoäng: 300 Yh-poäng

  Mål 

  En trädgårdsanläggare inom hållbar park och utemiljö gör trädgårdsritningar från idé till färdig ritning. De kan också jobba med anläggningstekniska lösningar för att utveckla gröna ytor med utgångspunkt i miljö- och kvalitetstänkande. Utbildningen består av kurser och LIA, lärande i arbete, på företag.

  Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen trädgårdsanläggare - Hållbar park och utemiljö. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som trädgårdsanläggare i offentliga förvaltningar eller privata företag inom anläggning eller entreprenad.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet: En gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

  Särskild behörighet: Se webbplats för mer information om den särskilda behörigheten och behörighetsgivande kurspaket.

  Studieort och ansvarig kommun

  Uppsala

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  E-post: info@hvilanutbildning.se

 16. Ventilationsingenjör

  Ventilationsingenjör med inriktning styr- och reglerteknik

  • start: 24 augusti 2020
  • sista ansökningsdag: 9 juni 2020
  • kurslängd: 80 veckor, 2 års heltidsstudier
  • kurspoäng: 400 Yh-poäng

  Mål 

  • Utbildningen gör att du kan konstruera och projektera ventilationssystem och optimera dem för maximal energibesparing och samtidigt ha en god inomhusmiljö.
  • Efter avslutad utbildning kan du arbeta som ventilationsingenjör, projektör inom ventilation, styr- och reglertekniker, industrikonstruktör inom ventilation eller ventilationstekniker.

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för yrkeshögskola och godkänt betyg i matematik 2.

  Dokumenterad arbetslivserfarenhet från el- eller VVS-branschen och utbildning inom ämnesområdet är meriterande men inget krav.

  Studieort och ansvarig kommun

  Yrkeshögskolan i Enköping, Enköpings Kommun

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Viveca Räim, enhetschef
  Epost: viveca.raim@enkoping.se e

  Martin Ancons, utbildningssamordnare
  Epost: martin.ancons@envengi.com

 17. Yrkesfotograf

  Yrkesfotograf, fotografi och rörlig bild 

  • start: 10 augusti 2020
  • sista ansökningsdag: 23 april 2020
  • kurslängd: 3 år, varav två terminer praktik
  • kurspoäng: 600 Yh-poäng

  Mål

  Yrkesfotograf för stillbild och rörlig bild.

  Behörighet

  Gymnasieexamen. Förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Du ska ha arbetat med och ha grundläggande kunskaper i Photoshop CC och Lightroom CC.

  Studieort och ansvarig kommun

  Nordens Fotoskola på Biskops Arnö.

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningen

  Kontakt

  Telefon: 0171–826 70 
  Epost: info@nordensfotoskola.se

 18. Yrkeshögskoleutbildningar i Norrtälje

  Yrkeshögskoleutbildningar i Norrtälje 

  Utbildningar som startar hösten 2020

  • Byggproduktionsledare
  • Fastighetsingenjör - tekniska system
  • Kvalificerad säljare för optikbranschen
  • Redovisningskonsult
  • Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård
  • Solenergiprojektör
  • Specialistutbildad undersköterska, demensvård
  • Produktionsledare anläggning
  • Lärarassistent med digital kompetens
  • Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård
  • Specialistutbildad undersköterska barn- och ungdomssjukvård

  Behörighet

  Distans, Norrtälje

  Ansök på webbplats

  Sök till utbildningarna

  Kontakt

  Telefon: 0176-28 61 00
  E-post: info@campusroslagen.se

Nyheter om vuxenutbildning

 • Vuxenutbildningen utökar undervisningen på plats i klassrummen

  I maj beslutade regeringen att gymnasiet, vuxenutbildningen och högskolor tillåts att återgå till normal undervisning på plats i skolornas lokaler från den 15 juni. Vuxenutbildningen i Uppsala utökar därför från augustistarten undervisningen som sker på plats i klassrummen.

 • Arbetssökande söker sig till vuxenutbildningen

  När antagningen till augustistarten inom vuxenutbildningen stängde fredag 5 juni hade drygt 2 450 ansökningar kommit in, en ökning med 12 procent i jämförelse med samma period 2019. En tydlig skillnad från tidigare år är också att antalet sökande som uppger att de är arbetssökande har ökat dramatiskt.

 • Vuxenutbildningen får ett pedagogiskt pris

  Uppsala kommun inrättar ett pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen i Uppsala. Det beslutade Kommunstyrelsen onsdag 6 maj. Priset ska delas ut en gång per år och har till syfte att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör, att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling och att lyfta och sprida goda exempel.

Se fler nyheter