Vuxenutbildning – hitta och jämför

I Hitta och jämför kan du se vilka program som finns, hitta kontaktuppgifter och se vem som driver skolorna. Du kan också se skolresultat och sammanställning av elevenkäter.

Hitta alla vuxenutbildningar (grundläggande och gymnasial) 

Hitta alla SFI-utbildningar

Hitta alla lärvux-utbildningar (särskild utbildning för vuxna)