Studera på komvux

Den kommunala vuxenutbildningen, komvux, vänder sig till dig som vill läsa kurser på grundskole- eller gymnasienivå eller till dig som vill läsa en yrkesutbildning. 

Du har stor frihet att själv bestämma hur du vill lägga upp dina studier.

Vem som kan studera på komvux

Du kan studera på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

För att få studera måste du sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Fullständiga behörighetsregler hittar du i skollagen.

Avgift och bidrag

Att studera på komvux kostar ingenting, men kurslitteratur och annat studiematerial får du betala själv. Du kan söka studiemedel från centrala studiestödsnämnden, CSN när du studerar på komvux.

Sök plats på vuxenutbildning

Läs om hur du söker kurser på webbplatsen vuxenutbildningen.uppsala.se.

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 25 20, måndag–torsdag 10.00–11.00
Postadress: Uppsala kommun
Antagningsenheten för vuxenutbildning
753 75 UPPSALA